TROR SKJERMER KAN FORSTYRRE: Her representert ved interiøret i en Ford Mustang Mach-E.

Debatt om berøringsskjermer:

– Jo flere faktorer som distraherer sjåføren, jo større fare er det for ulykker

– Vi opplever at den teknologiske utviklingen går utrolig raskt når det gjelder berøringsskjermer og førerstøttesystemer, og at vi som trafikanter sliter med å holde følge, skriver sjefingeniøren i Statens vegvesen.

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for innsenderens meninger. Ønsker du å sende et leserinnlegg til Motor? Send til redaksjonen@motor.no

Svar på innlegg i Motor 20. januar 2022: Berøringsskjermer skaper stress og ulykker – når skal noen si stopp? av Harald Fatland

Først av alt ønsker vi i Statens vegvesen å rose Fatland for et godt og tankevekkende innlegg, og forsikre om at vi deler hans bekymring til fulle. Statens vegvesen har trafikksikkerhet som hovedfokus i alt vi gjør, og vi deler Fatland sin bekymring rundt dette temaet.

Vi opplever at den teknologiske utviklingen går utrolig raskt når det gjelder berøringsskjermer og førerstøttesystemer, og at vi som trafikanter sliter med å holde følge.

Tok det opp internasjonalt

Dette er også en av grunnene til at Statens vegvesen tok dette opp på internasjonalt nivå, i en gruppe som arbeider med akkurat dette – regulering av førerstøttesystemer – for cirka ett år siden.

Der pekte vi blant annet på at jo flere faktorer som distraherer sjåføren, jo større fare er det for ulykker.

Øynene våre og konsentrasjonen blir trukket mot store skjermer med fancy animasjoner, enten vi vil det eller ikke. Og når vi i tillegg må berøre skjermen for å aktivere ulike funksjoner, sier det seg selv at vi blir uoppmerksomme som sjåfører. Vi følger ikke lengre med på veien og trafikken vi er en del av. Vi blir også distrahert av de mange, eller mangelen på, varslinger i førerstøttesystemene, og det er en utfordring for oss som sjåfører å forstå meningen med varslene.

Det er heller ikke bare å skru av skjermen under kjøring for å unngå å bli distrahert, da mister vi nemlig en del av førerstøttefunksjonene til bilen.

Liten respons fra myndigheter

I Norge gjennomfører Statens vegvesen kontinuerlig trafikksikkerhetskampanjer, der vi nettopp peker på viktigheten av å konsentrere oss om veien og trafikken når vi kjører bil, og ingenting annet. Vi anbefalte derfor også den internasjonale gruppen om å fokusere mer på et førerstøttesystem som gir en informert, aktiv og fokusert sjåfør.

I tillegg mener vi at dette også er noe som bør inn i føreropplæringen.

Innlegget vårt ble støttet av forbrukerorganisasjonene, men det var ellers liten respons fra andre lands myndigheter.

Dette skyldes nok først og fremst at et prinsipp med regulering er at den ikke skal være til hinder for teknologisk utvikling og produsentenes designfrihet, så lenge det ikke er forbundet med økt risiko for trafikantene.

I tillegg har også vi som forbrukere en betydelig påvirkningskraft når det gjelder valg av produkter.

Produsentene utvikler det de mener vi som kunder ønsker.