TRIST TREND: – Dette er mye mer enn tall og statistikk, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vurderer fartsgrenser og fotobokser:

Krisemøte etter ulykkeshelg

Statens vegvesen møtte mandag aktører innenfor trafikksikkerhet grunnet ulykkesutviklingen på norske veier. Så langt i år har 60 personer omkommet i trafikken.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatert med resultatet fra møtet – se nederst

Bakteppet for møtet er de fire personene som omkom i trafikken i helgen – to på E6 i Bardu og to i en MC-ulykke på fylkesvei 450 Rage i Gjesdal.

– Dette er mye mer enn tall og statistikk. Det handler om mennesker og skjebner. Om familier og lokalsamfunn som blir berørt og preget, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding søndag.

Ulykkesstatistikken til Statistisk sentralbyrå viser samtidig en negativ trend de siste månedene. 46 personer har i perioden januar til og med mai omkommet i trafikken. Hvorav 13 og 21 personer omkom i april og mai. Så langt i juni har 14 personer omkommet i trafikken. Det bringer tallet på omkomne i trafikken til 60 så langt i 2022.

Sammenligner en tallene så langt i år med samme periode i fjor, var det 31 personer som omkom i trafikken.

Med på møtet, som finner sted mandag ettermiddag, er de mest sentrale aktørene bak Tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. Det innebærer Samferdselsdepartementet, Trygg Trafikk, Politiet/Utrykningspolitiet og Kommunesektorens organisasjon/fylkeskommunene, opplyste Statens vegvesen til NTB mandag.

– Hensikten er å samle de største aktørene til et felles krafttak mot trafikkdøden, opplyser Vegvesenet.

Oppdatert:

Blant tiltakene som vurderes, er nedjusterte fartsgrenser på risikostrekninger, økt bruk av fotobokser, økt tilstedeværelse av politiet og Vegvesenet i trafikken, samt forsterket informasjonsarbeid.

Justerte fartsgrenser og økt bruk av fotobokser er blant tiltakene som Statens vegvesen vurderer for å få bukt med dødsfall i trafikken.

– Utviklingen vi har hatt de tre siste månedene, må snus. Derfor slår vi oss sammen og intensiverer arbeidet med trafikksikkerhet både på kort og lang sikt. Det er dessverre ingen enkle og kjappe løsninger. Men sammen håper vi å nå fram til trafikantene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding etter møtet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at økningen i antall trafikkdødsfall er urovekkende.

– Trafikkulykker rammer nådeløst, brått og uventet. Det er for tidlig å si noe om årsak til ulykkene som har skjedd. Det er også for tidlig å si noe om dette er utslag av tilfeldige variasjoner eller starten på en mer langvarig trend. Men kampen pågår. For vi har ingen å miste i trafikken, sier Nygård.

(©NTB)