TRANGT OM PLASSEN: Det var lang, lang ladekø ved Circle K langs E18 i Bamble sist helg.

Venter feriekaos på E18:

Her må du vente lengst i hurtiglader-køen

Veistrekningen med den største ferietrafikken har det dårligste ladetilbudet for elbiler. Ingen steder er behovet for flere hurtig- og lynladere større enn langs E18 fra Oslo til Kristiansand.

Publisert

Det viser en oversikt NAF har utarbeidet over tilbudet langs europaveiene på åtte sentrale strekninger rundt om i Norge.

Nå står sommerreisene og snart også fellesferie for døren, og få steder blir det elbiltetthet som på E18 sørover fra Oslo.

Men NAFs årlige laderapport viser at nettopp dette er strekningen hvor behovet for flere hurtigladere er aller størst.

NAF frykter et ladekaos uten like på populære feriestrekninger denne sommeren.

– Våre undersøkelser viser at det skal rundt 200.000 elbiler ut på veiene i sommerferien. Det er mange nye elbileiere som får sitt første møte med en underdimensjonert ladeinfrastruktur. Vær forberedt på kø og venting ved ladestasjonene, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

«Vær forberedt på kø og venting ved ladestasjonene»

Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF

– Vårt beste råd er å lade når du kan, ikke bare når du må, avslutter Sødal.

Det kan bli ekstra ille i sommer, fordi pandemien betyr Norgesferie for de fleste av oss, men NAFs oversikt indikerer at det bare blir verre de neste årene.

NAF har sammenstilt antall hurtigladere som er på strekningene i dag og gjort beregninger av hvor mange som mangler ut fra dagens trafikktall. For de neste årene har NAF lagt til grunn Statens vegvesens beregninger av trafikkveksten, sammen med de angitte vekstratene for elbil. Deretter er tallene korrigert for utviklingen i bilenes forbruk per km og for hvor elbilister sier de har behov for hurtiglading.

Slik er tallene – med antall ladepunkter på strekningene i 2020, tall som viser hvor mange som manglet pr 2020, hvor mange som mangler nå i år, og beregninger på hvordan disse tallene utvikler seg i årene som kommer:

Strekning Punkter pr 2020 Manglet pr 2020 Mangler pr 2021 2023 2025 2030
Oslo–Kristiansand290240161138218306
Kristiansand–Stavanger15234514876108
Stavanger–Bergen921228264157
Bergen–Oslo281−33666196134
Oslo–Trondheim1641187470109152
Trondheim–Fauske6210644416487
Fauske–Narvik218871114
Narvik–Vollan–Tromsø283316142229

Kilde: NAF. Negativt tall betyr at strekningen ligger foran behovet pr 2020. Pga forventning om at bilene får stadig bedre ladeeffekt er det lagt til grunn at det bør bygges 150 kW-ladere til og med 2022, så 350 kW-ladere fra 2023 til 2026 og deretter 500 kW-ladere.

Stortinget påla regjeringen å sikre en utbygging av en helheltlig infrastruktur for nullutslippskjøretøy i forbindelse med NTP-debatten tidligere i sommer. Siden den gang har det kommet enda nye rapporter om rekordvekst i elbilsalget.

Køer på E18

Ingen steder blir det trangere om saligheten enn ved ladestolpene på E18 nedover Sørlandskysten.

– Ladetilbudet mellom Oslo og Kristiansand har blitt noe bedre de siste årene, blant annet har denne strekningen fått flere ladehubber ved Grelland, Bamble, Ringsdalskogen og Brokelandsheia . Men til tross for flere ladehubber er tilbudet fortsatt ikke godt nok, sier Anette Berve, testansvarlig for bil, i NAF – og legger til:

– Her har vi selv opplevd mye kø, både en vanlig ettermiddag og ikke minst i ferier og utfartsdager. Dette er en strekning som året rundt har mye trafikk som sårt trenger et bedre ladetilbud.

Denne strekningen har riktignok noe av de største og nyeste ladestasjonene – hvor det i prinsippet er flest stolper og man kan lade raskest.

– Men utenom ladehubbene er det hovedsaklig to og to 50 kW hurtigladere. Mange elbilister søker naturligvis til ladehubbene som har flere og raskere lading. Slikt blir det kø av, sier Berve.

Mangler 3000

I fjorårets laderapport anslo NAF at det mangler nesten 500 hurtigladere langs norske veier, og nå beregner NAF et behov for at det bygges 3000 nye hurtigladere – med stadig høyere effekt – rundt om i Norge.

De hel-elektriske bilene utgjorde to tredjedeler av nybilsalget i juni, og alt taler for at 2021 blir et rekordår for elbiler i Norge.

– Fortsetter denne veksten blir det 100.000 flere elbiler på veiene i 2021. Så langt er det kommet drøyt 52.000 elbiler til landet i år, inkludert bruktimport. På samme tid i fjor var tilsvarende tall 30.000. Da endte totalen på 82.000 biler, sier Nils Sødal.