FORBEREDER FORSLAG: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Vurderer krav om helseattest:

Venter førerkort-avgjørelse om «et par måneder»

Regjeringen vil trolig presentere en proposisjon for Stortinget om spørsmålene rundt krav til obligatorisk helseattest for eldre bilførere i løpet av vårsesjonen.

Publisert

Det opplyser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Motor.

Arbeiderpartiet var del av stortingsflertallet som to ganger i forrige stortingsperiode ba den sittende regjeringen oppheve kravet til obligatorisk helseattest for eldre bilførere.

Men etter at partiet kom i posisjon og blant annet inntok Samferdselsdepartementet sist høst, har statsråden sagt han vil vurdere saken på nytt før han konkluderer.

Nygård opplyser nå at saken trolig blir sendt til Stortinget for endelig vedtak. Det kan indikere at han heller mot å ta en omkamp rundt det vedtaket som Ap sikret flertall, men vurderingen pågår fortsatt.

Ba om utredning

Etter at Stortinget første gang anmodet daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide om å oppheve kravet i februar i fjor, svarte statsråden med å be om nye utredninger fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet.

Utredningene ble levert etter at Stortinget for andre gang, i slutten av mai, ba Hareide om å effektuere vedtaket.

I begynnelsen av oktober svarte Hareide at han ikke kom til å følge stortingsflertallets anmodning. Det skjedde bare noen dager etter at han hadde fått utredningen fra Statens vegvesen.

Her konkluderer Vegvesenet med at det sannsynligvis «vil innebære en økt trafikksikkerhetsmessig risiko å fjerne kravet til obligatorisk aldersbestemt helseattest».

Stortinget skal i februar ta stilling til om Hareide brøt ansvarlighetsloven da han ikke etterkom Stortingets anmodninger.