ANKLAGET KUNDE: Gjensidige hevdet at bilkunden løy.

Tapte i retten:

Gjensidige nektet utbetaling og anmeldte bileier

– Det er interessant å oppleve hvor langt utrederne til forsikringsselskapene er villige til å gå, sier Porsche-eieren som ble nektet oppgjør av Gjensidige.

Publisert

En vårdag for nesten tre år siden kolliderte en annen bil med mannens Porsche Cayenne, som sto parkert.

Mannen i 40-årene sendte inn skademelding til sitt forsikringsselskap Gjensidige. Men de ville ikke betale ut forsikringsoppgjøret til mannen.

De hevdet at mannen løy.

Ikke bare ville Gjensidige nekte utbetaling. De ville si opp alle mannens forsikringsavtaler, nekte ham for alltid å være kunde hos dem, og kreve penger for utredningen de mente de måtte gjøre.

– Men jeg har erfaring med forretningsvirksomhet og advokater. Hvis jeg ikke hadde hatt det, ville jeg neppe klart å stå imot, sier eieren av Porschen til Motor.

Egne eksperter

Gjensidige allierte seg med et av de andre store forsikringsselskapene, Storebrand, som var forsikringsselskapet til eieren av bilen som kjørte inn i Porschen.

De to forsikringsselskapene innhentet en sakkyndig vurdering fra et ingeniørfirma, som konkluderte med at skadene på bilene ikke var forenlige med hendelsesforløpet som ble beskrevet i skademeldingen.

Porsche-eieren engasjerte sine egne eksperter, som konkluderte med at kollisjonen kan ha vært slik han hevdet.

Gjensidige gikk også til det skritt å politianmelde Porsche-eieren. Men etter å ha etterforsket påstandene, konkluderte politiet med at det ikke var bevist noe straffbart. Politiet henla anmeldelsen.

– Mangler

Da Gjensidige fortsatt ikke ville snu, engasjerte Porsche-eieren med en ca 10 år gammel Cayenne enda et sakkyndig firma – som konkluderte med at Gjensidiges innleide ingeniørfirma har mangler i sin rapport, og at den er basert på uriktige forutsetninger.

Også det nye ekspert-firmaet konkluderer med at kollisjonen kan ha vært slik Porsche-eieren hevder.

Droppet anklagene

Først da droppet Gjensidige anklagene mot Porsche-eieren. Forsikringsselskapet mener at de ikke kan bevise at kunden deres har løyet.

– Gjensidige oppgir at selskapet fortsatt finner det mest sannsynlig at det er gitt uriktige opplysninger, men at det er tvil om det høye beviskravet vil være oppfylt, heter det i en dom fra Oslo tingrett.

Årsaken til at konflikten havnet i retten, var at Gjensidige krevde at Porsche-eieren selv skulle betale sine utgifter på mange hundre tusen kroner for å bli trodd.

Fullt medhold

I dommen fra Oslo tingrett får Porsche-eieren i 40-årene fullt medhold, mens Gjensidige får kritikk. Tingretten viser til at Porsche-eieren hadde gode grunner for å innhente rapporter fra sakkyndige og for å engasjere advokat. Hvis ikke ville han blitt nektet forsikringsoppgjøret på rundt 200.000 kroner, og i tillegg fått utgifter, som tingretten nå har bestemt at Gjensidige må dekke.

Gjensidige kan ifølge dommen heller ikke si opp mannens øvrige forsikringsavtaler, eller nekte å ha ham som kunde. De må også betale sakskostnader på nærmere 350.000 kroner.

– Rettsløse

Til Motor opplyser Gjensidige at de ikke anker dommen. Mannen på sin side varsler erstatningskrav mot forsikringsselskapet.

– Det kommer et erstatningskrav mot Gjensidige for de resterende utgiftene jeg har hatt, og som jeg ikke fikk dekket i dommen, sier han til Motor.

Mannen er svært kritisk til hvordan Gjensidige har behandlet ham.

– Det er interessant å oppleve hvor langt utrederne til forsikrings­selskapene er villige til å gå. Deres sakkyndige er kjøpt og betalt. Hvordan vil mennesker uten erfaring og økonomiske ressurser klare seg i slike saker? spør mannen.

Han mener mange forsikringskunder i realiteten er rettsløse.

– Jeg har erfaring med forretningsvirksomhet og advokater. Hvis jeg ikke hadde hatt det, ville jeg neppe klart å stå imot.

Motor har spurt Gjensidige hva de synes om denne kritikken.

– Dette er noe vi absolutt ikke kjenner oss igjen i, skriver kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige i en epost.