DUFTEN AV NY BIL: Bildet er helt tilfeldig valgt.

Forskning:

Nybillukt kan være helse­skadelig

Forskere har sett nærmere på gassblandingen som lager den kjente og ofte godt likte lukten. Funnene var nedslående.

Publisert Sist oppdatert

Hvis du er en av de mange som setter pris på den klassiske lukten av en ny bil, er dette nyheter som stinker.

Den ferske forskningsrapporten viser nemlig at konsentrasjonen av helseskadelige gasser i nye biler kan ligge langt over akseptable nivåer. Og disse gassene er nettopp det som skaper lukten.

Det er kjent fra før at gassene forekommer. Som man kan vente, er det også godt etablert at utslippene avtar med bilenes alder, og at de ikke er like fra modell til modell, skriver forskerne ved Beijing Institute of Technology.

Høye, farlige konsentrasjoner

Derfor var det egentlige formålet ved denne undersøkelsen å finne ut hvordan utslippene inne i biler varierer med forskjellige typer ekstern påvirkning – først og fremst temperatur og fuktighet.

Likevel ble fort selve omfanget av utslippene et stort poeng. Forskerne overvåket totalt 20 kjemiske stoffer i løpet av et tidsrom på 12 dager, og de fant høye konsentrasjoner.

Det viste seg blant annet at utslippene av formaldehyd lå 34,9 prosent over det høyeste tillatte nivået i Kina. Acetaldehyd-nivåene lå hele 60,5 prosent over. Begge disse stoffene er klassifisert som kreftfremkallende.

De kjemiske stoffene kan bli tatt opp via luft, berøring eller indirekte via munn og svelg.

Konsentrasjonen ble høyere når temperaturen steg. I så måte var overflate­temperaturene i bilen viktigere enn lufttemperaturen i kupeen. I klartekst: Direkte sollys ga mer utslipp.

Forskerne konkluderer med at gassene utgjør en høy helserisiko.

De uttrykker også håp om at bilfabrikanter vil ta hensyn til funnene i valget av materialer til bilene.

– Grundig studie

– En detaljert og grundig studie, skriver kjemiprofessor Oliver Jones ved Universitetet i Melbourne.

Han har vurdert undersøkelsen for Science Media Centre, en uavhengig stiftelse hvis formål er å analysere forskning som blir kjent gjennom nyhetsmedier.

Jones mener at funnet om sammenhengen mellom utslippene og stoffenes overflatetemperatur er det viktigste nye i undersøkelsen.

Han minner dessuten om at også sollys og alkohol er kreftfremkallende – det er konsentrasjonen som er viktig.

Her finner du selve undersøkelsen.

Her finner du saken som tv-kanalen CBC laget om forskningen. Her er Vi Bilägares gjengivelse.

Her finner du vurderingen fra professor Oliver Jones.