DØMT: Forsikringsselskapet mente bileieren hadde vikeplikt. Tingretten var ikke enig.

Nektet å betale:

Forsikringsselskap dømt til å dekke skader

Forsikringsselskapet nektet å dekke skadene da bilen ble påkjørt. Nå er selskapet dømt til å betale.

Publisert

Dette er situasjonen mange av oss havner i, en eller annen gang:

I et kryss kolliderer vi med et annet kjøretøy, og det oppstår skader for titusener. Men hvem har skylden? Og hvem skal dekke skadene?

En høstkveld for to år siden kolliderte en ung mann i et lite kryss med liten trafikk på et tettsted på Jæren i Rogaland.

I forsøk på å unngå kollisjonen med en ATV, stoppet den unge mannen BMW-en han kjørte. Fronten på bilen ble stående inne i kjørefeltet til ATV-en.

ATV-en prøvde på sin side å manøvrere unna. Likevel traff sjåføren den stillestående BMW-en. Skadene på BMW-en ble taksert til 64.000 kroner.

Nektet

Landkreditt Forsikring, hvor ATV-en var forsikret, nektet å dekke skadene på BMW-en.

Den unge mannens far, som eide bilen, tok saken til Finansklagenemnda, som under tvil ga bileieren medhold – og vedtok at forsikringsselskapet skal betale for skadene.

Forsikringsselskapet nektet imidlertid å følge Finansklagenemndas avgjørelse.

Det er frivillig for finansforetakene å følge vedtakene i nemnda. I 2020 skjedde dette i 10 prosent av sakene hvor forbrukeren fikk medhold.

Vikeplikt

Bileieren måtte dermed ta forsikringsselskapet til tingretten.

Sør-Rogaland tingrett har nå dømt Landkreditt Forsikring til å dekke skadene på 64.000 kroner.

Forsikringsselskapet mente den unge føreren brøt vikeplikten.

Tingretten, derimot, mener det var ATV-en som hadde vikeplikt.

Forsikringsselskapet må også dekke bileierens saksomkostninger.