STRENGERE REGLER: En Lamborghini på et lasteplan utenfor Los Angeles.

California fra 2036:

Forbyr salg av større dieseldrevne biler

Samtidig kom det tidsfrister for når de forskjellige biltypene må byttes ut.

Publisert

California vedtok fredag å forby salg av dieseldrevne medium- and heavy-duty vehiclesdefinert som biler som veier over 10.000 pund, cirka 4536 kilo.

Ifølge Electrek er dette både verdens første forbud mot diesel-lastebiler og de strengeste regler for større biler som finnes, noe sted.

Det skjer likevel ikke med det aller første: Det siste året det skal være lov å selge disse bilene, er 2035.

Bruksforbud

Det nye regelverket inneholder også en rekke tidsfrister for når enkelte grupper av kjøretøyer i praksis får bruksforbud i California.

● Innen 2035 budbiler, myndighetenes egne biler og vogntog med bensin- eller dieselmotorer byttes ut.

● For søppelbiler og lokalbusser er fristen 2039.

● Spesialbiler av forskjellige typer og såkalte «big rigs», de største lastebilene med overnattingsenhet, må være byttet ut innen 2042.

– Urealistisk

Chris Spear i lastebileiernes interesseorganisasjon, American Trucking Association, slakter vedtaket:

– Dette er urealistiske mål og uoppnåelige tidsfrister. Det vil uten tvil føre til høyere priser på varer og tjenester og færre muligheter for forbrukerne, sier Spear til Reuters.

Myndighetene i California tar høyde for at den nødvendige teknologien kanskje ikke er tilgjengelig idet fristene løper ut. Skulle dette skje, vil kravet i realiteten være å bytte til de beste alternativene som foreligger der og da.

Bilene som omfattes av det nye vedtaket, utgjør 6 prosent av Californias bilpark. Utslippandelen er betydelig større: 35 prosent av nitrogenoksider (NOx) og 25 prosent av drivhusgasser.