FRUSTRERTE: Sissel og Hakon Blandehoel foran automaten på Lørenskog som ikke virket.

Mener reglene er stivbeinte:

Fikk parkerings­bot selv om automaten var i ustand

Flere Motor-lesere reagerer på at de får bot selv om automaten de skulle betale parkeringsavgift på, var i ustand. Sissel Blandehoel fant en gul lapp under vindusviskeren etter å ha parkert hos Europark i Lørenskog.

Publisert Sist oppdatert

Parkeringsplassen Blandehoel parkerte på, var en mindre parkeringsplass og hadde to timer gratis parkering. Og ja, det sto på automaten at man måtte ringe dersom ikke automaten fungerte, og man dermed ikke fikk ut en parkeringslapp.

Denne saken kan du også finne i magasinet Motor, utgave 1/2022.

Hennes mann, Hakon Blandehoel, reagerer likevel sterkt på boten.

– For det første forutsetter parkeringsselskapets betingelser at alle har en ladet mobiltelefon tilgjengelig. Blant oss eldre er det ikke alle som engang har en slik telefon, eller alltid har den med seg. For det andre fordrer det at man har tid til å opplyse en aktør om at tjenesten deres ikke fungerer, sier han.

Advokat Silje Meek i NAF Advokat forstår godt frustrasjonen til ekteparet.

– Man skal parkere og er villig til å betale for å parkere, eventuelt å forholde seg til en automat som først gir deg en gratis periode ved bruk av parkeringslapp. Uansett blir spørsmålene: Hvor langt skal man som forbruker måtte strekke seg? Og er det mulig for alle å få sagt ifra dersom tjenesten ikke fungerer?

Alternativene krever mobil

På hjemmesiden til APCOA, eierselskapet til Europark, er eksempler på de vanligste henvendelsene fra kundene beskrevet. Et av disse er nettopp hva du gjør når automaten ikke fungerer.

Hvis du ikke sier ifra, må du betale gebyret, slår APCOA fast. De to alternativene som skisseres dersom en automat er ute av drift, er å betale via app, eller å ringe kundesenteret for å si ifra.

– Slett ikke ønskelig

Driftsdirektør Carl-Erik Martinsen i APCOA svarer Motor at han ikke kan gå inn i enkeltstående konkrete saker, men opplyser at selskapet har en automatisk overvåkning av automatene for å sikre at disse er i orden.

– Dersom det kun er én automat på stedet, og denne er ute av drift, gis det ikke automatisk amnesti for å stå gratis. Du kan heller ikke ta med deg varer ut av en butikk selv om kasseapparatet er i ustand. Når det er sagt, er vi enige i at det er dårlig service og slett ikke ønskelig å ha betalingsautomater ute av drift, sier Martinsen.

Slik klager du

 • Du må sende en skriftlig klage. På noen bøter kan du scanne en QR-kode og komme rett til klageskjema. Du finner eventuelt veiledning på det enkelte selskaps nettside. Sørg for å ta var på dokumentasjonen på innsendt klage.
 • Betalingsfristen for boten skal være minimum tre uker (og er da som regel tre uker), så denne må du betale uansett. Betaler du ikke, kan beløpet øke.
 • Dersom du ikke får medhold, kan du anke avgjørelsen fra private parkeringsselskaper inn for Parkeringsklagenemnda (hvor både forbrukere og selskapene er representert). Gjelder klagen et offentlig parkeringsgebyr, vil saken i siste instans kunne bringes inn for tingretten.

Flere detaljer om dette på www.naf.no

Han opplyser videre at APCOA normalt innstiller sanksjonering til en automat er reparert, der det kun er én automat, og de får beskjed at om denne ikke fungerer. Han sier videre at saksbehandling av klage på kontrollsanksjon generelt kun gjøres skriftlig.

– Vi utviser stor grad av skjønn i kundebehandlingen av denne type saker, sier Martinsen.

Du må sette deg inn i reglene

Silje Meek i NAF sier det generelt er en streng aktsomhetsnorm når det gjelder parkering. Det betyr at du som kunde må sette deg inn i hvilke regler som gjelder for den enkelte parkeringsplassen.

– Men det må være mulig for en vanlig forbruker å orientere seg. Vi mener bransjen må ta ansvar for å gjøre parkering mer tilgjengelig for alle, sier Meek.

Hun beskriver parkeringsbransjen som en jungel for mange forbrukere.

Meek peker også på som ekstra urimelig at strenge regler håndheves rigid når folk potensielt kan være i en ekstra sårbar situasjon, som i forbindelse med parkering utenfor et sykehus.

En annen problemstilling NAF har fått flere henvendelser om, er at man har tastet inn feil registreringsnummer på automater. Parkeringsselskapene fastslår at det er ditt ansvar å taste riktig.

– De som henvender seg til oss, sier dette er vanskelig, for eksempel fordi de sliter med dysleksi. Må de selv bære ansvaret for det? spør Meek.

– Komplisert for mange

– Mange opplever det generelt forvirrende at det er mange forskjellige regler, aktører og betalingsløsninger?

ENDTE MED Å BETALE BOT: Hakon Blandehoel orket ikke bryderiet med å klage.

– Høyst forståelig. Og det er ikke bare eldre som synes det er vanskelig å orientere seg, det viser henvendelsene til oss. Parkering og betingelser oppleves komplisert for mange. Det samme gjelder kravene til forbrukerne; som at du må ha telefon. Du må kanskje dernest finne ut hvilken app som eventuelt skal lastes ned. Eventuelt må du registrere bilen din. Når det som kreves for å få betalt parkering er såpass omfattende, gitt de mange aktørene, kan man begynne å spørre om denne tjenesten er tilgjengelig nok for alle. Vi mener den i mange tilfeller ekskluderer deler av befolkningen, sier Meek.

Muligheten for å klage

Man har anledning til å klage på gebyret man har fått. Dersom man ikke når fram, kan man klage videre til Parkerings­klagenemnda hvis klagen gjelder private parkeringsplasser.

– Dere valgte å ikke klage, Hakon Blandehoel?

– Jeg tok kontakt med parkerings­selskapet, og fikk beskjed om at jeg måtte sende en skriftlig klage, men jeg insisterte på å snakke med en saksbehandler.

Denne dialogen, hvor han igjen ble bedt om å klage skriftlig, beskriver han som lite hyggelig.

– Jeg orket ikke bryderiet med å ta saken videre, og vi endte opp med å betale. I likhet med mange andre, vil jeg tro, men det betyr ikke at jeg ikke synes det prinsipielt er ille.

Advokat Silje Meek har også forståelse for dette, men mener man bør klage og dermed få forklart sin situasjon skriftlig.

– Det er noe med å bruke de mulighetene man har, sier hun.

Skiltgjenkjenning

Noen hovedregler

 • Dersom det skal trekkes billett, må denne ligge godt synlig bak frontruta. Det hjelper ikke å framvise i ettertid at du vitterlig hadde billett, som kanskje hadde ramlet ned på gulvet.
 • Du skal du stå parkert innenfor oppmerket felt, det gjelder alle hjulene. Dette gjelder uavhengig av om bilen ved siden av har parkert skjevt.
 • Parkerer du på en parkeringsplass, må du lese skiltingen og sette deg inn i alle vilkårene som gjelder for det aktuelle området.
 • Utenom regulerte parkeringsplasser er første bud å undersøke om det er parkeringsregulerende skilt som gjelder for det aktuelle stedet.
 • Du må stanse/parkere minst fem meter fra et veikryss og fem meter foran gangfelt eller sykkelkryssing. Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskant, kantlinje eller veikant begynner å runde.
 • Mange lurer på om du kan få bot selv om du sitter i bilen. Det kan du.

I disse tilfellene kan du klage

 • Du skal med normal oppmerksomhet kunne forstå hvilke regler som gjelder for parkering ut fra skilting og oppmerking og ha rimelig tid til å betale parkeringsavgiften.
 • Parkeringsselskapet skal forsøke å varsle deg før de tauer bort bilen, slik at du gis en sjanse til å flytte den.
 • Parkeringsselskapet har ikke anledning til å holde tilbake bilen inntil parkeringsboten er betalt.
 • Parkeringsselskapet skal frafalle ilagt parkeringsbot der det er særlig grunn til at avgift ikke er betalt, for eksempel at fører har fått et akutt illebefinnende.

Kilde: Forbrukerrådet

For større parkeringsplasser, som ved kjøpesentre, er det blitt stadig vanligere med skiltgjenkjenning. Det vil si at du betaler for den perioden du står parkert, eventuelt for den tiden du står parkert utover gratis parkeringstid.

Igjen, du kan betale via en app. Eller ved hjelp av en e-post, vanligvis innen 48 timer. Gjør du ikke det, får du tilsendt en faktura, og det kommer et administrasjonsgebyr i tillegg. Hos APCOA er dette gebyret på 59 kroner.

– Det er også gjerne dyrt å stå utover gratis tid, fordi det ofte er en minstetid som du betaler for uansett om du bare er et par minutter for sen, sier Silje Meek.

Når det gjelder å betale et gebyr du er ilagt, må du gjøre det innen fristen, uansett om du klager, ellers kan du få et dyrere gebyr. Dette gjelder private parkeringsplasser. Hos den enkelte kommune kan det være andre regler.

Saker av prinsipiell karakter

Meek forklarer at gebyrer du har fått på en kommunal parkeringsplass, ikke kan klages inn for Parkeringsklagenemnda.

Nye satser i 2022

Fra 1. januar kom det nye satser for kontrollsanksjon som ilegges når private selskapers vilkår for parkering ikke er fulgt, for eksempel at man har stått over tiden.

Disse satsene vil gjelde for de neste fem årene:

 • Kontrollsanksjon for overtredelse av vilkårene for parkering: 660 kroner. Dette er den mest brukte satsen, og gjelder hvis du ikke har betalt for å parkere, eller har stått over tiden. Samme sats gjelder dersom du ikke har elbil og står parkert på ladeplass for elbiler.
 • Kontrollsanksjon for overtredelse av dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest: 330 kroner.
 • Kontrollsanksjon for overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmende med parkeringstillatelse: 990 kroner.
 • Kommunene ilegger parkeringsgebyr, som er det korrekte begrepet når du har brutt forskriften om offentlig parkering. Å bryte forskriften er eksempelvis å parkere slik at du er til hinder på en sykkelvei, eller for nært et kryss. Gebyret er da på 900 kroner.

– Får du ikke medhold på klagen til kommunen, er alternativet i siste instans å bringe saken for retten, men å ta en sak til retten er både tidkrevende og kostnadskrevende. Når vi bistår medlemmer med dette, er det som regel fordi det er en sak av prinsipiell karakter som vil ha verdi for flere medlemmer, sier Silje Meek.