LIKER IKKE DETTE: Svært mange nordmenn mener at de betaler for mye i bompenger.

NAF:

Én av to sier bom­pengene er for høye i dag

– I dag sier én av to bilister at dagens bompenger er for høye for deres økonomi. Verre skal det bli, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Publisert Sist oppdatert

2023 kan bli et rekordår for bompenger, ifølge NAF. Ifølge organisasjonen vil staten kunne hente inn 16 milliarder kroner på denne måten neste år.

For 2022 ligger summen an til å bli 12,9 milliarder.

Dette synes nordmenn er for mye, ifølge en undersøkelse utført av Norstat for NAF. Her svarer 49 prosent at bompengeregningen er for høy. I gruppene med lavere inntekter er dette tallet nesten 60 prosent. [Se tabeller nederst i saken.]

Økningen i bompenger har kommet over tid. På ti år har andelen husholdninger som må betale bompenger på hverdagsreisen økt, i tillegg til at innbetalingene har steget i kroner og øre, viser forskning fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Fra neste år øker regjeringen andelen elbiler skal betale i bompenger til 70 prosent. NAF er sterkt kritisk til dette.

– Bompenger går mest ut over de som ikke har alternativer til bil på hverdagsreisen. Å skaffe seg en elbil har derfor vært en måte for folk å få ned regninga på, sier NAFs pressesjef Ingunn Handagard.

Nylig leverte Skatteetaten og Statens vegvesen en utredning om veiprising. I rapporten vil etatene beholde dagens bompengesystem, samtidig som de vil innføre kilometeravgift for elbiler.

– Bompenger og veiprising sammen er en utrolig dårlig idé. Vi ser allerede nå at folk sliter med de høye bompengene. Å legge ekstra avgifter på toppen av dette, vil kunne prise mange bort fra veien og ramme enda mer usosialt enn i dag, sier Handagard.

Andelen som mener at bompengene er for høye for deres økonomi, fordelt på inntekt

Total 0–200.000 200.001–400.000 400.001-500.000 500.001-600.000 600.001-700.000 700.001-800.000 800.001-1000.000 1.000.001+
Svært uenig/uenig17 %5 %13 %17 %17 %26 %23 %32 %29 %
Verken enig eller uenig/vet ikke34 %37 %26 %40 %31 %40 %32 %31 %39 %
Enig / svært enig49 %58 %61 %43 %52 %35 %45 %37 %32 %

Undersøkelsen er utført av Norstat for NAF i september 2022, en landsrepresentativ undersøkelse med 1005 spurte