HELLER BRUKT ENN NY: Bilia melder om fall i nybilsalget og volumvekst for bruktbil.

Sliter med nybilsalget:

– Ekstraordinært mange kansellerer nybilkjøp

Et «ekstraordinært høyt volum av kunder» kansellerer tidligere inngåtte kontrakter på nye biler, rapporterer Bilia, landets tredje største aktør i personbilmarkedet.

Publisert

Selskapet rapporterte tall etter andre kvartal fredag, og ifølge nettstedene Bilbransje24.no og Bilnytt.no hadde Bilia et bratt fall i ordrereservene fra over 8600 til 2838 biler i løpet av det siste året.

I første halvår var Bilia Norges omsetning på drøyt 5,2 milliarder kroner, ned seks prosent fra samme periode i 2022. Det operative driftsresultatet falt hele 60 prosent, til 116 millioner.

Bilia Norge-sjef Frode Hebnes beskriver en cocktail av omstendigheter som gjør at utviklingen i det norske bilmarkedet går stikk motsatt vei av et europeisk marked i kraftig oppgang:

– Kombinasjonen av ekstraordinært lange leveransetider for nye biler over lengre tid, innføring av avgifter på elbiler fra årsskiftet, en kraftig svekket norsk valuta, høy inflasjon og tilhørende solide renteøkninger har markant endret rammebetingelsene for norsk bilbransje, sier han.

Forblir krevende

Antall førstegangsregistreringer i Norge hittil i år er svakt ned sammenliknet med 2022, men fjorårets tall er svært ujevne – med ekstremt høye leveringsvolumer mot slutten av året.

Så langt i 2023 er det derimot en nedgang på over 20 prosent sammenliknet med samme periode i 2021.

Svakere ordrereserver indikerer at markedet kan forbli krevende, og Hebnes peker på at de har opplevd klart svakere ordreinngang enn vanlig i årets første seks måneder.

– Kombinert med [dette har vi] et helt ekstraordinært høyt volum av kunder som har valgt å kansellere tidligere inngåtte kontrakter på nye biler. Vi har dessverre opplevd kanselleringer på alle merker, men årsakene og omfanget varierer, sier Hebnes.

– Utfordringer tilknyttet en noe kortere rekkevidde enn forventet ledet til et betydelig antall kanselleringer på begynnelsen av året.

Blandet for bruktbil

Frode Hebnes forklarer hvorfor mange har kansellert sin nye bil i år:

– I tillegg har lange leveransetider og multiple forsinkelser og prisøkninger, innføring av avgifter på elbiler fra årsskiftet, en mer aggressiv priskonkurranse i nybilmarkedet og et generelt langt mer krevende bruktbilmarked, medført at mange kunder i år har benyttet sin rett til å kansellere bestillinger som ble lagt helt tilbake i 2022 og 2021.

Også deler av bruktbilmarkedet har vært krevende, særlig for dyrere elbiler – hvor Hebnes peker de samme mekanismene som nybilmarkedet.

Men totalvolumet for bruktbil er opp 3 prosent hos Bilia siste kvartal.