BRUKTBILHISTORIE: Noen bruktbilkjøp går ikke helt som planlagt.

Bruktbilkjøpet som gikk galt:

Bilfirmaet flyttet bilen og krevde parkeringspenger

Uten å si noe til eieren av bilen, flyttet bruktbilfirmaet bilen til et annet verksted, og saksøkte eieren for penger for parkeringsutgifter da bilen sto ved dette verkstedet.

Publisert Sist oppdatert

Noen bruktbilhistorier er for gode til å være sanne. Andre er likevel sanne. Som denne, om kjøpet av en bruktbil til 295.000 kroner.

Bare dager etter at bruktbilen ble solgt av et lite bruktbilfirma på Romerike, fikk kunden problemer med den.

Han reklamerte, og flere verksteder undersøkte bilen.

Fire verksteder konkluderte med behov for kostbare reparasjoner. To av dem anslo at reparasjonene ville koste i størrelsesorden 62.000–125.000 kroner.

Garanti avslått

Bilen ble solgt med en bruktbilgaranti fra et firma som tilbyr slike garantier. Men det ble avslag på å få bruke garantien ved reparasjonen.

Årsaken: Ved en feiltakelse ble det kluss med datoen for når garantien gjelder fra.

Bruktbilfirmaet som solgte bilen, blingset på kalenderen da de fylte ut garantibeviset, og skrev at garantien gjelder fra en uke etter bruktbilkjøpet.

Men da hadde kunden allerede oppdaget skaden og meldt den. Dermed så bruktbilgaranti-firmaet muligheten til å avslå reparasjon på garantien.

Det hører også med til denne utrolige historien at kunden ikke fikk vite om at garantien ble avslått. Det fikk han vite først seks uker senere.

I mellomtiden hentet dessuten bruktbilfirmaet selv bilen hos verkstedet den da sto på, og leverte den på et helt annet verksted.

Vant i forliksrådet

Dette verkstedet tilbød reparasjon for 64.000 kroner. Men bruktbilfirmaet som solgte bilen, ville ikke betale hele kostnaden. Kun 40.000 kroner.

Da gikk bruktbilkunden til forliksrådet og fikk medhold i kravet om heving.

Bruktbilfirmaet aksepterte ikke forliksrådets dom, og anket til tingretten.

Der nøyde ikke bruktbilfirmaet seg med bare å kreve seg frifunnet fra kravet om heving av kjøpet, ifølge den skriftlige dommen.

De krevde også opp mot 200.000 kroner i erstatning fra eieren av bilen for parkeringsutgifter som skal ha påløpt da bilen var på verkstedet som bruktbilfirmaet selv fraktet bilen til, og for at kunden tok pant i bruktbilfirmaets bankkonti da bruktbiltvisten oppsto.

To år uten bil

Også i tingretten vant bruktbilkunden. Han fikk medhold i kravet om å få heve kjøpet, og få tilbake kjøpesummen, pluss forsinkelsesrenter.

Romerike og Glåmdal tingrett mener bilen har mangler som han ikke har fått hjelp til å utbedre. Retten påpeker at kunden bare kunne bruke bilen en kort stund etter kjøpet høsten 2020. De siste to årene har han ikke hatt bilen.

Tingretten understreker dessuten at kjøperen av bilen har hatt full rett til å ta pant i bruktbilfirmaets bankkonti for å sikre sine krav.

Avslag på parkering

Og parkeringsutgiftene?

Tingretten mener bruktbilfirmaet ikke har grunnlag for å kreve erstatning fra kunden for parkeringsutgifter.

Bruktbilfirmaet har heller ikke opplyst hvor store parkeringsutgifter det er snakk om. De har bare krevd opptil 200.000 kroner i erstatning for parkering og for panten.

Men vi er ikke ferdig med alt det spesielle i denne saken. Også sakskostnadene fortjener noen linjer.

Normalt er det dyrt å gå til rettssak. Her ble det ekstra dyrt. De to juristene som representerte partene, har krevd svært høye honorarer.

Advokatfullmektigen til bruktbilkunden har krevd 223.000 kroner i salær, med en timepris på 4125 kroner.

Tingretten mener det er altfor mye, og har i stedet vedtatt at bruktbilfirmaet må betale 63.000 kroner av bruktbilkundens saksomkostninger.

Tvisteloven

Advokaten til bruktbilfirmaet har også krevd mye penger. Ifølge dommen mer enn han har anledning til etter tvisteloven. Men i dommen er ikke summen referert.

Tilbake til bruktbilkundens advokatutgifter: Siden kunden bare får dekket 63.000 kroner av advokatregningen på 223.000 kroner, tipser tingretten han om i dommen at han kan få satt ned regningen fra advokatfullmektigen ved å be retten fastsette salæret.

Det er tvisteloven som gir mulighet for dette.

PS.

Lurer du på hva slags bruktbil det handlet om?

Det vet ikke Motor. Årsaken: Dommeren som dømte i saken har ikke oppgitt hverken bilmerke eller modell i den 12 sider lange dommen.