KJEMPEREGNING: Noen få bompasseringer vokste til en regning på 58.000 kr.

Bomselskapet gikk til rettssak:

Bomregningen vokste fra 160 kroner til 58.000

49-åringen hadde fritak for bompengebetaling og nektet å betale en regning på 160 kroner fra bompengeselskapet. Nå er han dømt til å betale hele 58.000 kroner.

Publisert

Noen få bompasseringer for til sammen 160 kroner like før jul i 2017 har nå vokst til en kjemperegning for den 49 år gamle mannen i Førde på Vestlandet.

Mannen er forflytningshemmet, og har fått fritak for betaling av bompenger. Men bompasseringene i 2017 ble gjort like før han fikk innvilget fritak.

Mannen nektet å betale.

Han betalte heller ikke en påfølgende regning for bompengepasseringer i bomstasjoner hvor fritaket ikke gjelder.

Dermed sperret bompengeselskapet Ferde avtalen hans. Det førte til at han måtte betale fullpris for alle passeringer, i stedet for å få fritak.

Dømt i tingretten

Ferde har sendt mannen 18 fakturaer for bompasseringer. Ingen av dem er betalt. De krever totalt 37.786 kroner for bompasseringene.

Tvisten havnet i forliksrådet, hvor mannen ble frifunnet.

Men Ferde anket til tingretten, og nå har Sogn og Fjordane tingrett dømt mannen til å betale alle bomregningene på til sammen nesten 38.000 kroner.

Tingretten mener Ferde hadde anledning til å sperre avtalen.

I tillegg til bompengepasseringene, må mannen også betale 20.000 kroner i saksomkostninger, slik at regningen totalt blir på 58.000 kroner.

Krevde 117.000 kr.

Men mannen fra Førde kunne risikert å måtte betale dobbelt så mye – hele 117.000 kroner.

Ferdes advokat krevde 79.000 kroner for 47 timers arbeid med saken. Det mener tingretten er altfor mye.

– Timetallet overstiger det som må regnes som nødvendig arbeid. Ferde har et selvstendig ansvar for å holde nede sakskostnadene. Det synes ikke å være gjort i denne saken, skriver tingretten.

Tingretten har derfor kuttet regningen for sakskostnader fra 79.000 kroner til 20.000 kroner.