FEIL HUS: Oslo tingrett dømte en sjåfør som allerede hadde fått dom for samme forhold i en annen tingrett.
FEIL HUS: Oslo tingrett dømte en sjåfør som allerede hadde fått dom for samme forhold i en annen tingrett.

Retten så dobbelt:

Ble dømt to ganger for samme fyllekjøring

En mann har blitt dømt to ganger for samme forhold i en promillesak – i to ulike tingretter. Som så ofte når det handler om promille, er det ingen som skjønner hvordan det har kunnet skje.

Publisert

Selve fyllekjøringen i Trysil er det strengt ingen uenighet om:

En junikveld i fjor observerte et vitne at mannen startet opp en varebil på en parkeringsplass, før han rygget i høy fart inn i en stolpe etter å ha sneiet et søppelskur og en parkert bil.

Et vitne som satt og spiste middag på verandaen, gikk ut og åpnet bildøren og tok nøklene fra mannen. Ifølge vitnet luktet det alkohol i bilen og av sjåføren.

Det var to passasjerer i bilen, en kvinne og en yngre mann, og før politiet kom til stedet, hadde kvinnen hentet et par reservenøkler. Men vitnet tok også disse, slik at følget ikke kom seg av gårde før politiet var på plass.

Erkjente forholdet

Sjåføren erkjente både at han hadde drukket øl og kjørt bilen, forklarte politibetjenten i Østre Innlandet tingrett.

Mannen, som er bosatt i Oslo, hadde en promille på over 1,2, ifølge en utåndningprøve.

Han erkjente de faktiske forholdene i politiavhør, men møtte likevel ikke til tilståelsesdom. Saken måtte derfor til hovedforhandling i Østre Innlandet tingrett, der den nå 55 år gamle mannen ble dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 10.000 kroner – helt i tråd med påtalemyndighetens innstilling.

Men politiet var på ingen måte ferdig med saken.

Første gang

For samtidig som dom ble avsagt i Østre Innlandet tingrett 23. desember i fjor, var saken også under forberedelse ved Oslo tingrett.

Og her fikk mannen 28. januar en tilståelsesdom etter et tre kvarter langt rettsmøte: 14 dagers fengsel og en bot på 45.000 kroner.

– Det er første gang jeg opplever at samme person blir dømt i to ulike tingretter for samme forhold – og med ulike straffereaksjoner, sier advokat Helge Hartz, mannens forsvarer i Østre Innlandet tingrett, til Motor.

Nå har Borgarting lagmannsrett opphevet dommen fra Oslo tingrett – på grunn av det som på juridisk heter «litispendens», og som på norsk betyr at det ikke kan reises nytt søksmål mellom de samme partene når det allerede verserer en sak med samme krav.

Det er uklart hvordan Oslo tingrett kunne ta til behandling en sak hvor det allerede forelå en kjennelse.

Uklart

Det var Hedmark og Oppland Statsadvokatembeter som anket dommen fra Oslo tingrett. Borgarting lagmannsrett skrev i sin kjennelse 21. februar at den første tingrettsdommen ennå ikke var forkynt for mannen og derfor «ikke rettskraftig i relasjon til ham». Men tilståelsesdommen fra Oslo tingrett vedtok mannen på stedet.

Likevel har lagmannsretten fulgt påtalemyndighetens begjæring om å oppheve denne dommen:

«Så lenge den første dommen ikke er blitt endelig, må saken betraktes som verserende, og ny sak om samme forhold skulle vært avvist av Oslo tingrett på grunn av reglene om litispendens», heter det i den enstemmige dommen fra lagmannsretten.

Mannens advokat fra første rettsrunde er ikke kjent med om han vil vedta dommen.