JAGER NYE LØSNINGER: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
JAGER NYE LØSNINGER: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Ny plan mot nullvisjon:

179 tiltak skal gjøre trafikk­sikkerheten enda bedre

Samferdselsministeren fikk fredag tiltaksplanen for trafikksikkerhet i perioden 2022–2025. Planen inneholder 179 tiltak som skal gjøre trafikksikkerheten bedre.

Publisert Sist oppdatert

– Vi skal gjøre mer av det vi vet virker og samtidig jakte på nye løsninger, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

Hun konstaterer at systematisk arbeid over lang tid har ført til at Norge er best i verden på trafikksikkerhet, med færrest antall omkomne i forhold til innbyggertallet. Samtidig er det blitt satt et nasjonalt mål om å redusere antallet omkomne og hardt skadde til maksimalt 350 personer i 2030.

– Vi kommer nå med tiltak der vi tar nye steg i retning av nullvisjonen, sier hun.

Blant tiltakene finner en grundig opplæring og holdningsskapende arbeid blant barn og unge, samt bedre kjøreopplæring for MC-førere, som er involvert i 20 prosent av de alvorligste ulykkene på norske veier.

– Trygge skoleveier og trafikkopplæring for barn og unge er viktige tiltak for å bedre sikkerheten for de yngre aldersgruppene. Det er også viktig at foreldrene blir bevisste på hvordan de kan sikre sine barn i trafikken, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet, fylkeskommunene, storbykommunene, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet står bak den nye tiltaksplanen.

(©NTB)