NY STANDARD? Nye E6 fra Moelv til Øyer er blant strekningene som kan så smal firefelt.

Regjeringen vil ha smalere veier:

Så smale blir de nye firefelts-veiene

– Nå blir det mer ny vei, sier samferdselsministeren – etter at regjeringen godkjenner at det kan bygges smalere veier.

Publisert Sist oppdatert

Frem til nå har standardbredden på de fleste firefeltsveiene vært 23 meter.

Nå kutter regjeringen inntil fire meter, slik at firefeltsveiene med trafikk opptil 12.000 kjøretøy i døgnet kan bli så smal som 19 meter.

– Nye Veier har prøvd ut dette allerede på flere utbygginger. Trafikksikkerheten er veldig god, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til Motor.

19 METER: Slik blir den nye standarden på de smaleste firefeltsveiene.

– Fleksibilitet

Ifølge dagens såkalte veinormaler skal firefeltsveier med inntil 12.000 kjøretøy i døgnet være 23 meter brede. I praksis blir mange av veiene bygget som langt smalere to- og trefeltsveier.

Fra nå av skal standarden være firefelts på mellom 19 og 21,5 meter.

– Dette gir større fleksibilitet i veibyggingen og kan øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i flere prosjekter. Dessuten får vi en mer sammenhengende veistruktur og ikke for mange ulike veinormaler på korte strekninger, sier Hareide.

Når døgntrafikken er på mellom 12 og 20.000 kjøretøy, blir tillatt bredde mellom 20 og 23 meter.

Fartsgrensen blir inntil 110 km/t på veier med både mindre og mer enn 12.000 kjøretøy i døgnet.

Smalere skuldre

Smalere veier er billigere. Men det fører også til smalere veiskuldre, altså den ytterste delen av veien, som er utenfor den hvite stripen til høyre i veibanen.

I dag er standard skulderbredde 2,75 meter. Med ny standard blir bredden 1,5-2 meter på veier med opp til 12.000 kjøretøy i døgnet, og 2-2,75 meter på veier med 12-20.000 kjøretøy i døgnet.

– Når skulderbredden er smal må det legges opp til avbøtende tiltak, sier Hareide.

Hvilke tiltak blir opp til Statens vegvesen å vurdere. Vedtaket til regjeringen er også i tråd med forslagene fra vegvesenet.

– Helheten

I høst fortalte Motor om lastebilsjåføren som måtte stå i veibanen da han fikk problemer med lasten sin. Det var ikke plass på veiskulderen på nye E18 i Arendal.

Plutselig ble han kjørt ned og drept.

– Hva tenker du om denne ulykken?

– Vi må være ærlige og si at det hadde vært enda tryggere med enda bredere veiskuldre. Men vi må se på helheten, og vi ser at disse veiene er veldig trygge, sier Hareide.

Veiprosjektene

Flere veiprosjekt under planlegging er aktuelle for den nye veistandarden. Blant annet E39 Ålesund-Molde, E134 Saggrenda-Gvammen i Kongsbergregionen, E39 Mandal-Ålgård, E18 Dørdal-Tvedestrand, E6 Mjøsbrua-Øyer, E6 Ulsberg-Melhus, E6 Kvithammar-Åsen i Levanger, og riksvei 4 mellom Oslo og Mjøsbrua.

På de aller mest trafikkerte veiene, de som har minst 20.000 kjøretøy i døgnet, blir veibredden uendret.