NOE Å TA MED HJEM? Det er en del ting du bør tenke på hvis du planlegger privatimport.

Stadig mer populært:

Er privat bilimport lønnsomt?

Svaret på om det lønner seg å importere en bil avhenger i stor grad av bilens alder og hvilke kjøpsfordeler myndighetene i andre land har gitt elbiler.

Publisert

Antallet bruktimportert biler til Norge øker. Fram til og med 30 november var det importert 16.833 slike personbiler til Norge i år, mens det ble solgt 155.709 nye biler i Norge i samme tidsrom.

Bruktimporten med dette rundt 50 prosent sammenlignet med fjoråret, ifølge tall fra Opplysningsrådet for biltrafikken (OFV).

Denne saken ble først publisert i magasinet Motor, utgave 4/2021.

Advokatfullmektig Hans Jørgen Grøtta og teknisk konsulent Audun Bergerud i NAF har flere råd til deg som vurderer å importere en bil selv, eller kjøpe en importert bil.

Grunnen til at disse bilene importeres, er selvsagt at det kan lønne seg – for eksempel fordi bilene er sjeldne, eller at det er elbiler med lange ventelister i Norge.

Lønnsomt

For å ta elbilene først: Hans Jørgen Grøtta peker på at mange europeiske land, som Sverige og Tyskland, har hatt tilskuddsordninger.

Tilskuddsordningene, i form av direkte subsidier, har ofte hatt kun noen måneders bindingstid. Det vil si at den som kjøper bilen, ikke trenger å eie den lenge før den videreselges, for eksempel til Norge.

– Ved eksport av bilen trekkes så moms og engangsavgift fra. Det betyr at fordelene med tanke på fritak fra særnorske avgifter i praksis beholdes ved import, i tillegg til fordelen ved tilskuddet, forklarer Grøtta.

Bruktimport av nesten nye elbiler har gått i bølger. Foruten tilskuddsordninger i utlandet vil etterspørsel på grunn av lang ventetid i Norge, samt valuta, påvirke priser og lønnsomhet.

For biler generelt er det også blitt lavere avgifter for å importere biler som er fem år og eldre, og fritak for engangsavgift for biler som er eldre enn 20 år (mot 30 år tidligere).

Prisene varierer

En faktor som færre kanskje tenker på, er hvor lett det eventuelt er å selge bilen videre, minner Audun Bergerud om.

– Hvis ikke bilen du skal videreselge, for eksempel har utstyr som varme i sete og speil, eller samme app-muligheter på skjerm, ser vi at man i ettertid må legge seg ned i pris. Særlig med tanke på dette med app-styring.

En annen faktor er at nybilprisene nå oftere justeres i det norske markedet. Den siste tiden er prisene blitt senket på flere elbiler. Dette vil også påvirke bruktmarkedet.

Klare og tydelige beskjeder

De fleste biler som er blitt importert til Norge de siste årene, er innført av profesjonelle aktører. Det skal du som kjøper opplyses om, er NAF klare på.

– Disse bilene kan selvsagt være like gode som andre biler, men når det oppstår problemer rundt mangler på bilene, eller det ikke er opplyst at det er bruktimport, så har vi en del tvistesaker knyttet til dette, sier Audun Bergerud.

FÅ ALT PÅ DET RENE I FORKANT: Hvis ikke kan det hende du må lære deg tyske forbrukerregler etterpå.

Det framgår ikke av vognkortet om bilen er importert, der står det kun når bilen første gang er registrert i Norge.

– En klar og tydelig beskjed fra forhandler gjør at det blir mindre å krangle om i ettertid, sier Bergerud.

Velger du å ta turen til utlandet selv, tar du importrisikoen på egen kappe, i tillegg til reise og transportkostnader, påpeker advokatfullmektigen og den tekniske konsulenten.

– Hvis det skulle være noe tull med en bil du har kjøpt i Tyskland, må du ta på deg brillene og lese tysk forbrukerlovgivning. I tillegg til at forbrukerrettigheter kan være annerledes i andre land, er garantien som regel også kortere. En garantitid på tre år er det som er vanlig fra fabrikk.

Kjøreregler

Hvis du importerer et kjøretøy som privatperson, skal du ...

  • først deklarere bilen og betale merverdiavgift til Tolletaten, før du ...
  • betaler engangsavgift til Skatteetaten og ...
  • godkjenner og registrerer kjøretøyet hos Statens vegvesen.

Kilde: Tolletaten

Prosjekt

Hans Jørgen Grøtta og Audun Bergerud anbefaler også at man setter seg inn i alle detaljer og papirarbeid det medfører å importere en bil. De minner også om at det ikke nødvendigvis er så lett å få lånefinansiert et bilkjøp i utlandet, og at du ofte må ha et registreringsnummer på bilen.

– Vil dere råde folk til å kjøpe bil i utlandet og importere?

– I utgangspunktet er det greit å forholde seg til markedet her hjemme, det er mye lettere hvis det er snakk om reklamasjoner. Men hvis man undersøker nøye på forhånd og er klar over risikoen, er det helt greit å kjøpe bil i utlandet, sier Audun Bergerud.

Han får følge av Hans Jørgen Grøtta, som også understreker at man bør være innforstått med risiko, formalia og praktiske utfordringer.

Råd å ta med seg

  • NAF råder deg til å finne fram til bilen du kunne tenke deg å kjøpe i utlandet før du reiser. Sjekk nøye markedsprisen på den bilen du vurderer å kjøpe, både i Norge og i utlandet. For å sammenlikne priser mellom biler på det norske markedet og biler i utlandet er det viktig at bilene er så like som mulig med hensyn til alder, kilometerstand og utstyrsnivå.
  • Ta direkte kontakt med selgeren før du reiser, og be om at de fakser en kopi av vognkort og andre relevante opplysninger om bilen som servicehefte, utstyrsliste, tidligere skader og eventuelt om du slipper å betale merverdiavgift. Forutsetningen er hovedsakelig at selger er næringsdrivende, og at salget skjer i forbindelse med eksport av bilen.
  • Be om å få opplyst det utenlandske kjennemerket, slik at du kan undersøke med politiet i Norge om bilen er stjålet.
  • På hjemmesidene til NAF kan du lese flere viktige råd hvis du ønsker å importere bil selv.
  • Tolletaten har også en guide til deg som ønsker å kjøpe bil i utlandet.
  • Hos Skatteetaten finner du en veiviser for import av bil og en kalkulator som regner ut alle avgifter.
  • Statens vegvesen har også flere tips og veiledning.