INNDRATT: NAF-senteret i Bergen fikk ikke utføre EU-kontroller i sommer. (Personen og senteret på bildet har ikke noe med denne saken å gjøre)
INNDRATT: NAF-senteret i Bergen fikk ikke utføre EU-kontroller i sommer. (Personen og senteret på bildet har ikke noe med denne saken å gjøre)

Overså alvorlig rust:

NAF-senter mistet retten til å drive EU-kontroll

Gjentatte ganger har NAF-senteret i Bergen oversett og undervurdert alvorlige rust, og sluppet trafikkfarlige kjøretøy ut i trafikken. Statens vegvesen reagerer kraftig.

Publisert Sist oppdatert

EU-kontroll

  • EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll, er en myndighetspålagt, regelmessig undersøkelse av den trafikksikkerhetsmessige tilstanden til kjøretøyer.
  • Kontrollen må utføres annethvert år fra kjøretøyet er fire år gammelt (årlig fra det andre året på tyngre kjøretøy).
  • Kontrollen gjøres på bilverksteder som Statens vegvesen har godkjent, blant annet på NAF-sentrene.

I tre måneder i vår og sommer fikk ikke NAF-senteret i Fyllingsdalen i Bergen utføre EU-kontroller, etter at Statens vegvesen har dokumentert gjentatte og alvorlige avvik med kontrollene på senteret.

Kontrollørene har i noen tilfeller ikke sett alvorlig rust, i andre tilfeller ikke vurdert rusten som alvorlig nok for anmerkning på EU-kontrollen.

– Alvorlige mangler

– Dette er alvorlige mangler som kan få direkte og alvorlige konsekvenser for trafikksikkerheten, skriver Vegdirektoratet i et brev til NAF.

NAF sier de tar saken «på største alvor».

– Vi har gjennomført omfattende tiltak for at dette ikke skal skje igjen, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste.

Over flere år

De mangelfulle kontrollene har vært utført over flere år og av flere forskjellige kontrollører, viser dokumentasjon Motor har fått innsyn i.

Allerede i januar 2018, for to og et halvt år siden, fikk NAF advarsel fra vegvesenet etter at de ikke anmerket rust slik de skulle.

I de påfølgende månedene fikk NAF-senteret ytterligere to advarsler, etter at NAF-kontrollørene ikke anmerket store og alvorlige rustskader på to biler. Vegvesenet mener at den ene bilen var «betydelig svekket» av rust.

Tok kraftig affære

Etter disse tre sakene vurderte vegvesenet å inndra NAF-senterets godkjenning til å utføre EU-kontroller.

NAF-senteret lovet imidlertid å skjerpe seg og innføre tiltak som skulle forhindre nye tilfeller av mangelfulle kontroller.

Men da vegvesenet i fjor ble tipset om at nok et kjøretøy med store rustskader slapp gjennom NAFs EU-kontroll, tok de kraftig affære.

Fra 6. april til 6. juli fikk det store NAF-senteret i Fyllingsdalen ikke utføre EU-kontroller, eller periodisk kjøretøykontroll, som det offisielt heter.

UNDERVURDERTE: NAF undervurderte denne rusten, mener vegvesenet.
UNDERVURDERTE: NAF undervurderte denne rusten, mener vegvesenet.
VANSKELIG: NAF mener rust i noen tilfeller kan være vanskelig å finne.
VANSKELIG: NAF mener rust i noen tilfeller kan være vanskelig å finne.

NAF erkjenner

– Trafikkfarlige kjøretøy er ved gjentatte anledninger sluppet ut i trafikken uten at nødvendige utbedringer er foretatt, skriver Statens vegvesen i et av brevene Motor har fått innsyn i.

NAF erkjenner at de har hatt utfordringer ved NAF-senteret, og de bestrider ikke de avdekkede forholdene.

Men de mener det er avdekket få avvik i forhold til det store antallet kjøretøy som kontrolleres ved senteret.

De mener også at rust i noen tilfeller er vanskelig å oppdage.

– Å unngå avvik er helt urealistisk så lenge det er mennesker som gjennomfører kontrollene, skriver NAF i en klage til Vegdirektoratet.

– Alvorlige brudd

Vegdirektoratet har imidlertid fastholdt at NAF midlertidig skulle miste retten til å foreta EU-kontroller.

– Det har vært alvorlige brudd og mangler som kan få direkte og alvorlige konsekvenser for trafikksikkerheten, skriver Vegdirektoratet i sin saksutredning, hvor de konkluderer med at feilene som er avdekket er av et slikt omfang og hyppighet at det er å anse som alvorlige brudd på forskriften for periodisk kjøretøykontroll.

De påpeker også at NAF Fyllingsdalens tillit som kontrollører er svekket.

– De har gjentatte ganger over tid opptrådt på en slik måte at tilliten er svekket, skriver direktoratet.

Ny leder

NAF har opplyst til vegvesenet at alle kontrollørene ved NAF-senteret i Fyllingsdalen nå har gjennomgått ny opplæring og fått nye kontrollbevis.

De gjennomfører også test-kontroller hvor de diskuterer vurderingene som den enkelte kontrollør gjør.

Senteret har også fått ny leder, og NAF gjennomfører stikkprøvekontroller med både interne og eksterne krefter.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste mener senteret nå skal levere «gode og trygge tjenester».

– Senteret er nå tilbake i normal drift med skjerpede rutiner. Vi har jobbet systematisk med våre rutiner og opplæring på senteret i Fyllingsdalen, for å sikre at vi leverer tjenester som oppfyller lover og reguleringer, og ikke minst står til kundenes forventning, sier Ryste til Motor.

Ikke første gang

Inndragning av retten til å drive EU-kontroller på grunn av mangelfull kvalitet skjer forholdsvis sjelden, i hvert fall for store kontrollorgan som NAFs sentre. Statens vegvesen har i gjennomsnitt to slike saker årlig på Vestlandet, i Vestland og Rogaland fylker.

Totalt 2500 verksteder kan utføre EU-kontroller i Norge.

Dette er andre gang på to år et kontrollorgan drevet av NAF blir straffet på denne måten.

Statens vegvesen opplyser til Motor at NAFs mobile testsenter ved årsskiftet 2018/19 mistet retten til å utføre EU-kontroller for en periode på tre måneder, fordi de ikke hadde kalibrert pliktig utstyr for å kunne gjennomføre EU-kontroller.

– Når kontrollretten inndras har vi gjort graverende funn, sier avdelingsdirektør for tilsyn i Statens vegvesen, Monika Omholt, til Motor.

– NAF er gitt en tillit av oss til å utføre disse kontrollene. Hvis de ikke utfører arbeidet på en god måte, må vi reagere. Bilene på veiene skal være trafikksikre.