HVA SKJER? Ladehybrider generelt faller i salg, men Volvo – med denne serien av T8-modeller (fra venstre S90, V90, XC60 og XC90) – har en tredobling i plug-in-salget fra 2017. Foto: Volvo Car

Fallende salgstall i Norge – vekst i Sverige:

Hva er galt med ladbare hybrider?

Registreringstallene på ladehybrider stuper i Norge, mens de holder stand i Sverige. Er nordmenn i ferd med å velge bort disse bilene? – Jeg tror ikke det. Nedgangen skyldes først og fremst modelltørke, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Publisert Sist oppdatert

Tesla har blåst konkurrentene av banen med sin Model 3 sålangt i år. Men den mest overraskende trenden blant registreringstallene til Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i første halvår er ladehybridenes plutselige dropp.

Kategorien er ned 43,9 prosent mot første halvår i 2018, fra 15.644 biler i fjor mot 8776 i år.

Blant ladehybridene som registreres nå dominerer Volvo (XC60 og V90) og Mitsubishi (Outlander) nesten fullstendig. Særlig Volvo har kraftig vekst.

– Det er en del store merker, som Audi, BMW og Mercedes, som har omstilt seg litt og nå kommer med flere og bedre lademodeller, sier Erik Andresen til Motor.

Han har ingen tro på at denne teknologien står for fall.

– Jeg tror plug-in-løsningen er bra for veldig mange brukere. Nå kommer det flere modeller som har mellom fem og ti mils elektrisk rekkevidde, og det vil passe perfekt for mange, sier Andresen.

Les også: Slik blir du en superlader!

Solid nedgang

BIL-sjefen får støtte av Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

– Vi ser at overgangen til WLTP-måling av utslipp har gjort leveringssituasjonen vanskeligere for en del ladbare hybrider, sier Thorsen. Få leverandører har kunnet levere biler i første halvår 2019, og derfor viser statistikken en relativt solid nedgang for ladbare hybrider: 11,2 prosent i første halvdel av 2019 mot 20,4 prosent i samme periode i fjor. 

– Utover høsten kommer denne situasjonen til å endre seg, og med flere nye ladbare hybrider på markedet vil ganske sikkert disse bilene få et oppsving igjen, tror Thorsen.

I 2018 ble det solgt 26.546 ladehybrider (17,9 prosent av totalen). Det var en nedgang på 9,2 prosent fra året før, men det skal tilføyes at ladehybridene hadde eksepsjonelt høye tall i 2017.

Les også: Dette er de beste elbilene akkurat nå

Ekstraordinært

I Sverige har trenden vært litt annerledes, men innføringen av bonus-malus-systemet 1. juli 2018 gjør det vanskelig å tolke svenske tall med stor sikkerhet. Det var nemlig ekstraordinært mange nybilkjøp (bensin og diesel) i Sverige i forkant av nyordningen.

– Antallet nyregistreringer av ladbare biler, både elbiler og ladehybrider, økte med 60 prosent i juni og markedsandelen for ladbare biler var på 9,9 prosent – mot tre prosent i juni 2018. Sålangt i 2019 er elbil-andelen 10 prosent mot 4,1 prosent i samme periode i fjor, med kraftigst vekst for helelektriske biler, sier Mattias Bergman, direktør i BIL Sweden.

Hans prognose for 2019 tilsier en andel ladbare biler på 13 prosent.

Som i Norge er det flere av de antatt bestselgende ladehybridene som ennå ikke har kommet i salg. Hittil i 2019 er salget av ladehybrider på linje med fjoråret.

På modellnivå er det også tildels store forskjeller mellom Norge og Sverige.

Mens Outlander selger godt i begge land, er andelen ladbart blant XC60-bilene under 20 prosent i Sverige. I Norge er 19 av 20 XC60’er ladbare hybrider.