LURT: Hildur og Knut Askeland står igjen uten bil og uten penger etter å ha blitt svindlet.
LURT: Hildur og Knut Askeland står igjen uten bil og uten penger etter å ha blitt svindlet.

Eldre ektepar ble lurt trill rundt:

Politiet vet hvem som lurte Hildur og Knut, men henla likevel svindelen

– Politiet er i ytterkanten av hva som er akseptabelt, vedgår påtaleavsnittsleder Bente Gerner i Oslo-politiet.

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke nok å gi politiet navn og alle nødvendige opplysninger på personen som har svindlet deg.

Du kan likevel oppleve at politiet henlegger anmeldelsen.

– Det går bare ikke an, sier Knut Askeland på Fevik på Sørlandet til Motor.

4000 ekstra

I mars la han ut bruktbilen som han og kona Hildur eide på nettstedet Finn for 95.000 kroner.

Bare kort tid etter at annonsen ble publisert, tok en godt voksen mann kontakt og ville kjøpe den 13 år gamle bruktbilen, en Mercedes E-klasse, for annonsert pris – uten å prute.

Ikke bare det: Bruktbilkjøperen tilbød også 4000 kroner ekstra dersom det eldre ekteparet fikk fraktet bilen til Oslo.

Det er ganske god betaling for å kjøre de 27 milene innover til hovedstaden.

Stanset

Når Askelands datter og bilkjøperen noen dager senere møtes i Oslo, overfører han tilsynelatende pengene. Men uten at datteren får det med seg, blir transaksjonen stanset.

Dagen etter starter det ekteparet omtaler som et mareritt. Bilkjøperen ringer og klager på bilens tilstand, og sier han har stanset overføringen.

– Han høvler over meg, sier Knut Askeland til lokalavisen Agderposten, som har skrevet flere reportasjer om svindelen.

Skylder millioner

Agderposten har gravd i bilkjøperens forhistorie, og har avdekket at han i nærmere 20 år har lurt folk.

Fem ganger mellom 2002 og 2017 er han dømt for bedragerier i Sverige, for det meste med bruktbiler.

Nå bor mannen i Oslo. Ifølge den svenske og norske skatteetaten har han ikke hatt inntekt de siste 10 årene, samtidig som han skylder nærmere to millioner kroner som han er dømt til å betale til privatpersoner, foretak og statlige myndigheter.

Ingen kapasitet

Ekteparet politianmeldte i vår bilkjøperen og kjæresten hans. Hun står som formell eier i salgskontrakten, og er også domfelt for bedrageri i Norge, ifølge Agderposten.

Politiet får servert alle opplysninger om mann og bil, til og med om hvor bilen er. Men til ingen nytte. Politiet henlegger saken.

– Saken ble henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet, opplyser påtaleavsnittsleder Bente Gerner ved Oslo politidistrikt til Motor.

– I tvil

Politiet har ikke løftet en finger for å etterforske saken.

– Henleggelser med den begrunnelsen gjøres før det blir foretatt etterforskning, bekrefter Gerner.

Ifølge henne har riksadvokaten gitt tillatelse til at politiet kan henlegge saker av kapasitetsgrunner – også når det er kjent gjerningsmann, som i denne saken.

Ekteparet klaget på henleggelsen. Til ingen nytte.

– Riksadvokaten var i tvil om det var grunnlag for omgjøring i denne saken. Riksadvokaten har vurdert at politiet var i ytterkanten av det området hvor henleggelse på dette grunnlaget var akseptabelt, sier Bente Gerner til Motor.

På Stortinget

Lokalavisens mange artikler om bruktbilsvindelen har ført til at stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) har tatt opp politiets manglende kapasitet i et skriftlig spørsmål til justisminister Monica Mæland.

Men hun vil ikke gjøre noe.

– Jeg har tillit til at politiet og påtalemyndigheten etterlever de grunnleggende prinsipper for straffesaksbehandlingen og følger riksadvokatens rundskriv, skriver justisministeren i sitt svar til stortingspolitikeren.