«LURERI»: Sigbjørn Gjelsvik, Sp (øverst) i replikkordskifte med Frps Hans Andreas Limi.

Ny rekord også i 2020:

Bompenge-innbetalingene vokser for 11. år på rad

I koronaåret 2020 blir det innbetalt rundt 12,3 milliarder kroner i bompenger, anslår Samferdselsdepartementet. Det er ny rekord for ellevte år på rad.

Publisert Sist oppdatert

– Foreløpige tall for 2020 viser innbetalte bompenger på totalt om lag 12,3 milliarder kroner (2020-prisnivå), heter det i et svar fra departementet på et budsjettspørsmål fra Senterpartiet.

Det fremgår at beløpet inkluderer anslag for innbetalte tilleggsavgifter.

I regjeringens budsjettforslag som nylig ble lagt fram, kom det fram at det i fjor ble satt ny rekord i innbetalte bompenger. I 2019 ble det innbetalt totalt 12,1 milliarder.

Den gjenstående bompengegjelden var ved utgangen av 2019 på totalt 62 milliarder kroner.

Krav i forhandlinger

I koronaåret 2020 blir det innbetalt rundt 12,3 milliarder kroner i bompenger, anslår Samferdselsdepartementet. Det er ny rekord for ellevte år på rad.

Det har blitt satt ny rekord i innbetalte bompenger hvert eneste år siden 2010, viser tallene. I 2010 ble det innbetalt 8,1 milliarder kroner i bompenger.

– Dette viser det lureriet som Frp har holdt på med. De gir inntrykk av å ville redusere bompengene, mens fasiten viser at de økte hvert eneste år Frp satt i regjering, sier Sps finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

Frp satt i regjeringen fra 2013, men forlot samarbeidet i januar i år. Partiets samferdselspolitiker Bård Hoksrud etterlyser et klart svar fra Sp på om partiet er for eller mot bompenger.

– Faktum er at Senterpartiet har stemt for hvert eneste bompengeprosjekt som har blitt behandlet i Stortinget siden 2010, sier han til NTB.

Frps landsstyre har vedtatt å kreve «redusert bompengebelastning for folk flest» i høstens budsjettforhandlinger med regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre på Stortinget.

Kutt på vei

Samtidig viser tallene at den statlige bevilgningen til veiformål har økt kraftig siden 2010.

Men Frp har likevel reagert på at regjeringen i sitt budsjettforslag foreslår et kutt i bevilgningen til veiformål på 1,1 prosent, fra 36,7 milliarder til 36,3 milliarder kroner i 2021.

– Vi reagerer sterkt på at veisatsingen svekkes i regjeringens forslag til statsbudsjett 2021, sier fylkesleder Gustav Bahus i Vestland Frp.

Fylkeslaget klarte å sikre flertall for sin resolusjon om veisatsing på helgens landsmøte. Redaksjonskomiteen ville nøye seg med å oversende saken til stortingsgruppen uten å behandle den på landsmøtet.

– I lys av koronakrisen har vi nå også en unik mulighet til å fremskynde offentlige prosjekter for å sikre sysselsetting i bygge- og anleggsbransjen, og dermed motvirke økende arbeidsledighet, sier Bahus.

(©NTB)