DOBBELT OPP: Andreas Berge ble overrasket da han oppdaget at han hadde betalt bompengene for bilen han solgte, og ikke for Passaten han nå eier. Nå risikerer han å måtte betale for begge bilene. Foto: Peter Raaum

Andreas gikk på bompengesmellen:

Solgte bil for 6000, fikk bomregning på 14.000 kr

Andreas Berge solgte en eldre bruktbil for 6000 kroner, misforsto Fjellinjens regler ved eierskifte – og endte opp med bomregninger på hele 14.000 kroner for passeringer som den nye eieren hadde gjort.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Andreas må betale bompenger både for sin gamle og nye bil.

– Fjellinjen sier alle skal være informert om rutinene deres. Men jeg har ikke skjønt dem, og ingen andre jeg har snakket med heller, sier Andreas Berge fra Slemmestad oppgitt.

Han og samboeren hans solgte i desember 2018 den eldre bruktbilen i et privatsalg. Samtidig kjøpte de en nyere bruktbil fra en annen privatperson.

Både kjøpet og salget ble meldt til Statens vegvesen, slik det skal gjøres.

Hadde autogiro

Men verken selgeren av Andreas sin nye bil, Andreas selv eller kjøperen av hans eldre bruktbil tenkte på å varsle også Fjellinjen eller Autopass, slik de ifølge regelverket skal. I hvert fall Andreas og samboeren trodde at eierskiftene for bompengeavtalen ble endret automatisk ved varsel til motorvognregisteret hos vegvesenet.

Og siden Andreas har autogiro-avtale med Fjellinjen, ble fakturaene for bompasseringene belastet automatisk i banken.

– Regningene fra Fjellinjen var hverken større eller lavere enn hva de har vært tidligere. Omfanget nå var altså omtrent det samme. Derfor var det egentlig ingen grunn til å reagere på dem.

Les også: Fjellinjen krever at Marcus skal betale

SKAPER PROBLEMER: Autopass-avtale. Foto: Fjellinjen

Men i begynnelsen av april i år, nesten halvannet år etter kjøpet og salget, fikk Andreas hakeslepp da han sjekket passeringene han ble belastet for.

– Jeg så at tidspunktene for passeringene og passeringsstedene ikke stemte med våre reiser. Da så jeg også at det ikke var vår nye bil, men vår gamle bil som hadde passert på regningene våre.

Andreas har altså betalt for passeringene til kjøperen av hans eldre bruktbil, mens selgeren av den nye bruktbilen til Andreas og samboeren har betalt for deres passeringer.

Kjøperen av Andreas sin bil hadde passert bomstasjoner for nesten 14.000 kroner fra desember 2018 til april 2020.

Les også: Tar Marcus til forliksrådet

Ifølge regelverket til bompengeselskapene skal salg av bil også meldes bompengeselskapet eller Autopass, som eies av Statens vegvesen. I tillegg skal bombrikken fjernes fra kjøretøyet.

Gjøres ikke dette, er tidligere eier ansvarlig for å betale.

– Jeg trodde jo ikke det kunne være slik. Derfor tok jeg kontakt med Fjellinjen, og at dette enkelt kunne ordnes. Men det kunne det ikke, sa de. De hadde heller ingen sympati med oss.

 – Vi vil ordne opp

Andreas Berge har tatt kontakt både med kjøperen av hans bruktbil og selgeren av den nye bruktbilen hans.

– Kjøperen av min bil nekter å betale for sine passeringer. Men vi vil ordne opp med han vi kjøpte bil av. Han eier flere biler og hadde heller ikke oppdaget at han fikk regningene for våre passeringer. Nå holder vi på å finne ut hvor mye vi skylder han.

– Dermed kan dere ende opp med å måtte betale ca. 14.000 kroner for deres bompasseringer det siste året, i tillegg til 14.000 kroner for passeringer til kjøperen av deres bruktbil?

– Ja, det stemmer.

Les også: Kjempebyks i bompengeutgifter

Håper på regelendring

Men Andreas nekter å gi opp. Han har gått til Forbrukerrådet for å få hjelp. Han setter sin lit til å få et vedtak om at kjøper av deres bil skal betale for sine passeringer, slik Forbrukerklageutvalget har vedtatt at en annen bilkjøper må gjøre.

Dette vedtaket har Motor omtalt.

Han håper også på endringer i regelverket, som gjør at det skal holde å varsle ett datasystem i vegvesenet – motorvognregisteret – om eierskifte, og ikke at man i tillegg må varsle Autopass eller bompengeselskapet.

Frp-politiker Morten Stordalen har reagert på regelverket. Han har tatt opp saken med samferdselsministeren – som foreløpig ikke har svart Stordalen.

Bompenger inn i kontrakten

Fjellinjen ønsker ikke å kommentere Andreas sin sak. Men de understreker viktigheten av å si opp bompenge-avtalen ved salg. For å sikre seg ekstra mot å måtte betale for kjøpers bompengepasseringer, anbefaler Fjellinjen å få inn i salgskontrakten at kjøper er ansvarlig for passeringene etter overtakelse.

– Da unngår man diskusjoner i etterkant, og man er sikret dersom man glemmer å si opp Autopass-avtalen, eller hvis det blir noen forsinkelser eller feil med registrering av salgsmeldingen til vegvesenet, sier Tone Hansen Finstad, kommunikasjonsansvarlig i Fjellinjen.