PRO ET CONTRA: Hans Fredrik Grøvan, KrFs gruppeleder på Stortinget og samferdselsminister Knut Arild Hareide.

«Vi jobber med saken»:

KrF med u-sving om bompengefradrag

Først begravet KrFs stortingstopp Hans Fredrik Grøvan det lovede bompengefradraget. Noen timer senere kontret statsråd og partikollega Knut Arild Hareide om at de fortsatt jobber med saken. Men om det realiseres, er høyst uvisst.

Publisert Sist oppdatert

Da Erna Solberg samlet de borgerlige troppene rundt Granavolden-plattformen i januar 2019, var lettelser i bompengebelastningene ett av de viktigste grepene for å sikre Frps fortsatte regjeringsdeltakelse.

«Regjeringen vil (…) innføre fradrag for bompengeutgifter», het det i teksten fra Granavolden.

Siden har regjeringen lagt frem to statsbudsjett – og Frp gått ut av regjeringen – uten at det har kommet detaljer om hvordan fradragsordningen skal utformes.

DEN GANG, DA: Finansminister Siv Jensen (FrP), statsminister Erna Solberg (H), kulturminister Trine Skei Grande (V) og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad da det varslet enighet om en borgerlig flertallsregjering i januar 2019.

Onsdag formiddag sa Hans Fredrik Grøvan, KrFs gruppeleder og transportpolitiske talsmann, til Motor at hele ordningen er lagt vekk – en beslutning som KrF stiller seg bak.

Men noen timer senere kom kontrabeskjeden fra Grøvans partifelle i Samferdselsdepartementet, statsråd Knut Arild Hareide:

- Vi har ikke lagt vekk denne saken, men vi fant ikke rom til det i dette budsjettet. Vi skal jobbe videre med fradrag for bompengeutgifter.

Hareide vil ikke utdype noe om status for dette arbeidet.

De øvrige regjeringspartiene, Høyre og Venstre, har foreløpig ikke besvart henvendelser om saken.

Overoppfylt

Grøvan sa først til Motor at hele ordningen er «lagt vekk og besluttet ikke å gå videre med». Etter Hareides utspill sier lød det annerledes:

– Jeg ville først og fremst gi uttrykk for at regjeringspartiene ikke har funnet plass for dette allerede i neste års budsjett. I en erklæring som fra Granavolden er det noe man klarer å realisere, mens noe blir skjøvet på.

– Er det en viktig ordning å få på plass?

– Det som står i Granavolden og ikke blir umiddelbart vedtatt, bør vi i hvert fall utrede på en skikkelig måte. Men med det fremlagte budsjettet reduserer vi bompengene med mer enn vi lovet i Granavolden, selv om skattefradraget ikke er fulgt opp, sier Grøvan – og legger til:

– Samtidig har vi en rekordhøy utbygging av veier i Norge.

Øker kuttene

Fremskrittspartiet har forlengst gjort det klart at partiet ikke er bundet av løftene fra Granavolden-plattformen. Selv om fradraget ble tatt imot med åpne armer, er ikke ordningen Frps prioriterte grep for lavere bompenger.

Enn så lenge er det partiets alternative statsbudsjett som ligger til grunn for de forhandlingene partiet skal inn i.

– Her har vi lagt inn et betydelig bompengekutt. Vi øker der den allerede etablerte kompensasjonsordningen som etter bompengeforliket er på 1,4 milliarder kroner for 2021. FrP øker denne ytterligere for 2021 for å redusere bompengegjelden med 2,4 milliarder kroner til 3,8 milliarder kroner, sier Morten Stordalen, som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen for Frp, til Motor.

Ikke dødt

– Dette gjør at vi kan redusere belastningen og fjerne flere bompengeprosjekter både på riks- og fylkesveier. Vi foreslår nå et samlet kutt på 3,8 milliarder kroner, nettopp fordi det er vår primærpolitikk å være mot bompengefinansiering, legger han til.

– Målet om en fradragsordning er ikke dødt, men vi mener det er bedre for folk flest å fjerne bompengebruken, sier Stordalen.