KLAGEKØ: Du må være tålmodig hvis du vil klage på bilkjøpet.

Offentlig klageorgan omorganiserer:

Nå får bare 1 av 4 hjelp etter bruktbilklage

Omorganisering og flytting gjør at Forbrukerklageutvalget greier å hjelpe kun hver fjerde bruktbilkjøper i år. Direktøren kan ikke anslå når situasjonen bedres.

Publisert

– Den lange saksbehandlingstiden er svært beklagelig, sier Trygve Bergsåker, som siden 1990-tallet har vært leder for Forbrukerklageutvalget.

Motor har skrevet om Cindy og Daniel som ikke får hjelp med sin bruktbilklage, fordi Forbrukerklageutvalget omorganiseres – og flyttes fra Oslo til Grenland.

Først på ettervinteren eller våren neste år regner utvalget med å kunne saksbehandle tvisten paret har med en bruktbilselger i Follo.

– Jeg forstår veldig godt at denne familien og mange andre forbrukere er i en vanskelig situasjon som følge av den lange ventetiden i Forbrukerklageutvalget, sier Bergsåker.

441 saker

Cindy og Daniel er ikke alene.

Ifølge siste årsrapport fra Forbrukerklageutvalget, behandlet utvalget rundt 2000 konflikter årlig i årene før arbeidet med omorganiseringen startet.

I år har utvalget kun behandlet 441 saker de 10 første månedene. Er tempoet like lavt de to siste månedene av året, vil det i år bli saksbehandlet kun drøyt 500 saker.

Forbrukerklageutvalget behandler konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende, og mellom forbrukere som selger til hverandre.

Over halvparten av sakene er om biler eller andre kjøretøy. Noen få er om nybilkjøp. De fleste sakene er konflikter etter bruktbilkjøp.

Har varslet

Både Bergsåker og den forrige direktøren i sekretariatet har varslet om problemer som omorganiseringen og flyttingen vil føre til. 10 av 12 ansatte har sluttet.

Blant annet den mangeårige direktøren og mange svært erfarne saksbehandlere.

I et innlegg i Dagens Næringsliv for snart to år siden stilte Bergsåker spørsmål ved hvorfor et velfungerende sekretariat skal flyttes.

I årsmeldingen for 2019 uttrykker tidligere direktør Aslaug Skrede Gauslaa at hun er bekymret.

– Økt behandlingstid går ut over brukerne, som må vente lenge før de får en avgjørelse i saken sin. Dette gjør tilbudet mindre attraktivt og relevant, og kan medføre at mange heller tar saken til domstolene, eller lar den ligge, skriver Skrede Gauslaa.

– Jobber

Forbrukerklageutvalget og resten av forbrukerapparatet er nå midt i den store omorganiseringen sin.

Den nye sekretariatslederen i Forbrukerklageutvalget, direktør Christoffer Bjørnum, vil ikke anslå når saksbehandlingstiden er normal igjen.

– Det jobbes med tiltak og planer for hvordan saksbehandlingstiden kan reduseres.

– Hva er akseptabel saksbehandlingstid i antall måneder?

– Da dette arbeidet ikke er ferdigstilt kan jeg ikke uttale meg om det.