ØKOKRIM-SJEF: Pål Lønseth er fra i sommer sjef for Økokrim.

Bilselger manglet bevilling:

Økokrim-sjefen bisto bilselger som drev ulovlig

Nåværende Økokrim-sjef Pål Lønseth argumenterte for at en bruktbilselger som hadde drevet ulovlig i syv år, skulle få fortsette virksomheten sin.

Publisert

– Jeg kan ikke se at dette er problematisk, sier Lønseth til Motor.

Pål Lønseth (50) var fra 2009 til 2013 statssekretær for justisminister Grete Faremo i Justisdepartementet. I sommer ble han utnevnt til ny sjef for Økokrim, spesialenheten i politiet for bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

I årene mellom disse to jobbene var Lønseth advokat og partner i advokatfirmaet PwC.

Da bisto han bruktbilselger Przemyslaw Marcin Marszalek , som i nærmere syv år drev ulovlig virksomhet i stort omfang på Fornebu, inntil Oslo-politiet kom på uanmeldt besøk og avslørte at han ikke hadde bevilling for å drive med bruktbilhandel.

Inhabil

Som advokat argumenterte Pål Lønseth for at bilforhandleren skulle få bevilling, til tross for flere års ulovlig drift.

– Marszalek var ikke klar over at de trengte brukthandelbevilling for å drive virksomheten. En midlertidig stans i virksomheten har allerede ført til store økonomiske tap i bedriften, samt medført permitteringer av flere arbeidstagere, heter det blant annet i den tre sider lange utredningen fra Lønseth, som Motor har fått kopi av.

Lønseth tiltrådte sjefjobben i Økokrim kort tid etter utnevnelsen i juni.

Da ble det også kjent at han er inhabil i politietterforskningen av flere saker. Jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitet i Bergen er kritisk til at Økokrim-sjefen er inhabil.

– Inhabiliteten er uheldig, enkelt og greit, sa Strandbakken til NRK.

BEKJEMPE: Økokrims mål er å bekjempe økonomisk kriminalitet i Norge.

Klienten tapte

Lønseths argumentasjon for at bruktbilselgeren skulle få brukthandelsbevilling til tross for at han hadde drevet ulovlig i flere år, nådde ikke frem.

Både Oslo-politiet og Politidirektoratet avslo søknaden om bevilling.

Da gikk bilselgeren til domstolen, men også der ble det tap. I fjor høst avsa Oslo tingrett en dom hvor politiet fikk fullt medhold.

– Ikke problematisk

Lønseth mener det ikke er problematisk at han bisto bruktbilselgeren i sin kamp mot politiet og staten.

– Jeg kan bekrefte at jeg som advokat i PwC bisto Marszalek som blant annet mente seg usaklig forskjellsbehandlet. Som advokat skal man naturligvis ivareta klientens interesser, skriver den nåværende Økokrim-sjefen i en epost til Motor, gjennom sin kommunikasjonsrådgiver.

Lønseth mener det ikke endrer på noe at klienten hans ikke fikk medhold i domstolene.

– At jeg bisto Marzalek som advokat kan jeg ikke se var problematisk i forhold til min tidligere posisjon som statssekretær, eller problematisk i min rolle som sjef Økokrim i dag, skriver Lønseth.