BEVILLING: Bruktbilselgere må ha tillatelse, eller bevilling, fra politiet. Men det finnes ikke et register å slå opp i.
BEVILLING: Bruktbilselgere må ha tillatelse, eller bevilling, fra politiet. Men det finnes ikke et register å slå opp i.

Bevilling for bruktbilselgere:

Politiet aner ikke hva politiet gjør

– Vi skulle gjerne hatt et register vi kan slå opp i. Dessverre har vi ikke det, sier Heidi Vinsrud i Øst politidistrikt.

Publisert

Politiet i ett politidistrikt aner ikke om politiet i et annet politidistrikt har avslått eller innvilget søknad fra bruktbilselgere om brukthandelbevilling.

Motor har skrevet om Przemyslaw Marcin Marszalek, bruktbilselgeren som ikke fikk bevilling av Oslo politidistrikt for bruktbilhandel på Fornebu, og måtte legge ned bruktbilforretningen sin der.

Men på Romerike fikk han tillatelse av Øst politidistrikt.

Og nå driver han omfattende bruktbilsalg fra lokaler på Lørenskog, samt på nettstedet Finn og egne nettsider.

Bekrefter

Seksjonssjef for forvaltningsseksjonen i Øst politidistrikt, Heidi Vinsrud, bekrefter på konkret spørsmål fra Motor at de ikke har tilgang på tvers av politidistriktene.

– Har politidistriktene tilgang til søknader, avslag og innvilgelser i andre politidistrikt?

– Nei. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et register som man kan slå opp i. Men vi har dessverre ikke det, sier Vinsrud.

Må spørre

Hvis politiet skal finne ut om andre politidistrikt har avslått eller innvilget bevillingssøknaden, må de ta kontakt med de andre politidistriktene og spørre konkret.

Vinsrud vil ikke svare på om Øst politidistrikt sjekket om bruktbilselgeren Marszalek hadde fått avslag i Oslo.

– Vi går ikke inn på vurderinger foretatt i enkeltsaker, sier Vinsrud.

Svarer ikke 1

Politidirektoratet, som har ansvaret for driften av politi- og lensmannsetaten, vil å svare på spørsmål om hvorfor brukthandelbevillinger ikke er systematisert i et register som i hvert fall politiet kan slå opp i på tvers av politidistriktene.

Kommunikasjonsrådgiver Sidsel Aarsnes Linden i Politidirektoratet henviser til Næringsdepartementet som riktig instans.

Men også de nekter å svare.

Svarer ikke 2

Motor har stilt Næringsdepartementet følgende konkrete spørsmål:

  • Hvorfor er det ikke et sentralt register for brukthandelbevillinger som man kan slå opp i?
  • Og hvorfor er det ikke lagt til rette for at forbrukerne/kundene kan slå opp i dette registeret, slik man kan i mange andre registre?

I sitt svar skriver pressevakt Erika A. Vartdal at departementet jobber med revisjon av brukthandelloven og et eventuelt register. Men de konkrete spørsmålene besvares ikke, til tross for at Motor spør henne to ganger.

– Vi har ikke noe mer å legge til nå, sier hun.

Hun nekter også å la Motor intervjue fagfolkene i departementet.

– Våre saksbehandlere i næringspolitisk avdeling har for øyeblikket et svært høyt arbeidspress, skriver hun i en epost.