NIKS: Statsminister Erna Solberg vil ikke ha moms på elbiler – i hvert fall ikke ennå. Foto: Stortinget

Tvert nei til moms på elbil:

Skyter ned Frp-forslag. Og vedtar nye bompenger

For seks uker siden luftet Frp første gang forslaget om å innføre moms på elbiler og øremerke pengene til bomprosjekter. I går ble prøveballongen sendt opp igjen. I dag skjøt statsministeren den ned. Og i neste uke stemmer alle sammen for 10 nye milliarder i bompenger.

Publisert Sist oppdatert

– Inntektene fra moms på elbiler bør øremerkes bompengeprosjekter, slik at bompengesatsene går ned for alle, sa Morten Stordalen, leder i Fremskrittspartiets bilpolitiske utvalg, til Motor i april.

Mandag sang Frps finanspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad samme trudelutt hos Dagbladet.

Men statsminister Erna Solberg vil ikke høre noe av det:

– Granavolden-erklæringen er veldig tydelig på at elbilfordelene hovedsakelig skal bestå fram til 2021. Det er jo andre deler av bilavgiftssystemet, som Frp har vært opptatt av, som vi heller ikke gjør endringer i nå, sier statsminister Erna Solberg til Dagbladet.

Elbilfordelene utgjør i dag om lag 18 milliarder kroner i året totalt. Norsk elbilforening mener moms på elbiler vil drepe bilsalget over natten.

Les også: Her er de beste elbilene akkurat nå

Selger ikke

– Det blir ingen momsinntekter fra elbiler, for de kommer ikke til å selge, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening til NTB.

Hun mener avgiftsendringer må skje forutsigbart og ikke endres uventet fra en måned til en annen.

– Selvsagt skal elbilene etter hvert også betale, men ikke før elbilene kan konkurrere med fossilbilene. Endringene må komme gradvis og varsles i god tid, sier Bu.

Tirsdag avgir Stortinget to nye innstillinger som sender en ny bomregning på over 10 milliarder kroner til bilistene.

Det skjer gjennom at et flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen slutter seg til to nye motorveiprosjekter, nemlig E 18-strekningen Langangen – Dørdal i Telemark og E6-strekningen Ulsberg – Melhus i Trøndelag.

Stortinget skal votere over forslagene neste onsdag.

Etter det NTB forstår, vil bare SV gå mot forslagene, som de øvrige partiene stiller seg bak. Også Miljøpartiet De Grønne går mot bompenger for å finansiere motorveiprosjekter, men partiet sitter ikke i komiteen.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger har vokst kraftig flere steder på Vestlandet den siste tiden, noe som har satt byvekstavtaler i flere byer og regioner i spill.

Mens forslagene transportkomiteen behandler tirsdag går til å finansiere konkrete veistrekninger, går bompengene i byvekstpakkene fremfor alt til å finansiere gang- og sykkelveier og bedre kollektivtilbud.