INGEN UTSETTELSE: Bilimportørene får ikke gjennom ønsket om en ekstra måned for å løse opp i køene i Drammen havn.

Finansdepartementet svarer:

Klart nei til moms­utsettelse på nye elbiler

Bilimportørenes ønske om å utsette momsen på nye elbiler til februar, møter liten forståelse i Finansdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Mandag skrev Motor om Bilimportørenes Landsforening (BIL), som har sendt brev til Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, med ønske om et snarlig møte for å ordne opp i kaoset som har oppstått med overfylte bilhavner og skip som blir liggende og vente ute i fjorden.

Skjønner frustrasjonen

Helt konkret ønsker bilimportørene å utsette det varslede momspåslaget en måned – fra 1. januar til 1. februar, for å få tid til å håndtere alle de nye bilene som er på vei inn til landet.

Flere detaljer og begrunnelsen fra direktøren i BIL, kan du lese mer om her.

Men bilimportørene får ikke svaret de ønsker seg.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) skriver i en e-post til Motor at det er forståelig at bilkjøpere som opplever at bilen blir dyrere enn planlagt på grunn av forsinkelser i leveransene, blir frustrert.

RUSH: Det er full kork i bilhavnene, spesielt i Drammen, dit 70 prosent av bilene kommer. Norges mest solgte bil, Tesla Model Y, er blant dem (bildet er fra dagen de aller første bilene kom til Norge).

Kjent lenge

Men han skriver videre:

«Bilbransjen må alltid ta høyde for at det kan komme avgiftsendringer og leveringsutfordringer og gi kundene tilstrekkelig informasjon om dette. Endringene i momsfritaket for elbiler ble varslet i revidert nasjonalbudsjett for 2022, som ble lagt frem 12. mai 2022. Denne innstramningen har derfor vært kjent relativt lenge, og de ulike aktørene har hatt god tid til å tilpasse seg endringene.»

Stortinget har altså bestemt at det fra 1. januar 2023 skal innføres moms på elbiler for den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner. Dette kommer i tillegg til en ny vektkomponent i engangsavgiften for alle personbiler, men som rammer de tyngre elbilene hardere.

Bruker ikke hjemmel

Statssekretær Vangen skriver at Stortinget ikke har vedtatt noen særlige overgangsordninger i forbindelse med de varslede avgiftsendringene. Biler som registreres og leveres til kunder i 2023, må derfor behandles i henhold til reglene som gjelder fra 1. januar 2023.

Avslutningsvis konkluderer han med følgende:

«Finansdepartementet har hjemmel til å gjøre unntak fra regelverket i særlige tilfeller, men kan ikke bruke denne fullmakten til å gi en generell utsettelse av Stortingets iverksettelsesdato.»