MER TID PÅ VEIENE: Økningen kan hovedsakelig tilskrives personbiltrafikken.

Økning fra 2020 til 2021:

Bilkjøringen nærmer seg gamle høyder

Norske personbiler kjørte 3,6 prosent lengre i fjor enn året før. Dermed nærmer kjøringen seg 2019-nivå. Elbiler kjørte i fjor 42 prosent lengre enn i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Den totale strekningen kjørt av norske personbiler var ennå 1,1 prosent lavere enn 2019, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2021 var den samlede kjørelengden for norske kjøretøyer på norske og utenlandske veier 45,1 milliarder kilometer. Oppgangen på 3,4 prosent skyldes hovedsakelig økt trafikk fra personbiler. Disse sto for 78 prosent av all kjøring i fjor.

Varebiler og andre små godsbiler sto for 17 prosent av kjøringen i fjor, mens lastebiler og busser utgjorde henholdsvis 4,5 og 1,1 prosent av trafikken.

Økningen i antallet el- og hybridbiler fortsatte i 2021, og andelen kjøring med disse økte tilsvarende. Den samlede kjørelengden til norske elbiler økte med 42 prosent fra 2020 og utgjorde i overkant av 17 prosent av personbil-kjøringen.

Siden 2017 har den samlede kjøringen med elbiler økt med 261 prosent. Strekningen tilbakelagt med bensinhybrid økte med 19 prosent i fjor.

Kjøringen med bensin- og dieseldrevne personbiler sank med totalt 10,8 prosent i 2021, men om lag 70 prosent av personbiltrafikken drives fremdeles med fossilt drivstoff.

(©NTB)