OVERVURDERER TEKNOLOGIEN: Mange amerikanske bilførere har for stor tillit til selvkjøring, mener forsikringsorganisasjonen IIHS.

Tall fra USA:

Mange Tesla-eiere betrakter bilene som selvkjørende

Fire av ti ser bort fra advarsler og forholder seg i praksis til bilene som om de skulle være nesten fullstendig selvkjørende store deler av tiden, viser en undersøkelse fra USA.

Publisert

Tallene kommer fra en undersøkelse utført av forsikringsorganisasjonen IIHS, The Insurance Institute for Highway Safety. De rettet spørsmålene til brukere av Cadillac Super Cruise, Nissan/Infiniti ProPILOT Assist og Tesla Autopilot.

Totalt ble rundt 600 bilister spurt, noenlunde likt fordelt på de tre merkene og systemene.

Det viste seg at svarene gikk entydig i samme retning: Bilførerne er mer tilbøyelige til å utføre aktiviteter som å spise eller skrive i vei på mobiltelefoner når selvkjøringssystemene er aktivert.

En betydelig andel oppga også at de er komfortable med å betrakte bilene som helt og holdent selvkjørende, i hvert fall i store deler av tiden på veien.

Dette gjelder 53 prosent av Cadillac-eierne, 42 prosent av Tesla-eierne og 12 prosent av dem som kjører Nissan eller Infiniti.

IIHS noterer at det er en rekke forskjeller mellom disse systemene. Super Cruise er for eksempel i klart større grad enn de to andre designet for at man skal kunne slippe rattet i lengre perioder.

– Det aller viktigste å merke seg her er at bilførere som er tidlig ute med å ta disse funksjonene i bruk, har en for dårlig forståelse av teknologiens begrensninger, sier IIHS-sjef David Harkey.