STADIG DYRERE, MEN ...: Drivstoff gir mindre penger til statskassen.

Ned 4,6 mrd.:

Staten tar inn stadig mindre i bil- og drivstoffavgifter

Statens inntekter på drivstoff og motorvogner sank med 11 prosent fra 2019 til 2020. Overgangen til elbiler og lavutslippsbiler trekker ned innbetalingene.

Publisert Sist oppdatert

Avgiftene på drivstoff og motorvogner er dels avhengige av bruk, og dels knyttet til det å eie eller kjøpe en bil.

De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner gikk ned med 4,6 milliarder kroner fra 2019 til i fjor. Av dette var 3,6 milliarder kroner nedgang i avgifter på å kjøpe og eie bil, mens 1 milliard kroner var avgifter på drivstoff, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Siden 2015 er innbetalte avgifter på drivstoff og motorvogner redusert med 10,5 milliarder kroner. I denne perioden økte antallet elektriske personbiler fra 69.000 til 340.000.

I samme periode ble salget av bensin og diesel redusert. Salget av bilbensin ble redusert med nesten 18 prosent, mens salget av diesel ble redusert med i underkant av 7 prosent.

(©NTB)