UTEN EKSOS: København og de andre danskene byene kan få forbud mot fossilbiler innen få år.

Regjeringen gir grønt lys:

Sier ja til bensin- og dieselforbud i danske byer

Danske myndigheter har åpnet for at alle landets kommuner kan etablere nullutslippssoner hvor det bare blir tillatt å kjøre med utslippfrie kjøretøy.

Publisert

– Dette er første skritt på veien mot at vi får fjernet diesel- og bensinkjøretøy fra trafikken til gavn for luftkvaliteten i byene, sier miljøminister Magnus Heunicke (S).

Det er allerede liknende soner for dieselbiler i seks av de største byområdene, men det nye vedtaket utvider muligheten til å begrense forurensende transport.

Det er et flertall på Borgen for at det skal åpnes for to ulike soner – en som gjelder persontrafikk, og en som gjelder all transport, også varetransport.

– I 2030 har vi et mål om å gjøre København fri for fossilbiler, så vi kan få en by uten støy, røyk og møk. Derfor er dette en fantastisk nyhet for København, sier overborgermester Sophie Hæstorp Andersen (S), som altså innehar den danske hovedstadens øverste politiske post.

PS: I Oslo har lokale myndigheter anbefalt en nullutslippsone på kommunale veier innenfor Ring 2 – med unntak for beboere til 2030. Vedtaket kommer tidligst i effekt i 2025.