ET GODT EKSEMPEL: Norge, ved samferdselsminister Knut Arild Hareide, får skryt for klimagrep.

Får OECD-skryt:

– En fjær i hatten for Norge

Nullvekstmålet og byvekstavtalene blir trukket frem av OECD som gode virkemidler for å få utslipp fra trafikken.

Publisert

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) har i en ny oversikt plukket ut 10 eksempler på slike tiltak som kan bidra til å redusere klimautslippene.

– Dette en gledelig anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort i norsk transport- og miljøpolitikk i byene. Det er en fjær i hatten til Norge og viser at vi er på rett vei mot målet om gode og mer bærekraftige byområder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

– Byvekstavtalene er ingen enkel snarvei, men det er gjennom tett samarbeid mellom lokale, regionale og statlige myndigheter at vi kommer frem til gode løsninger, sier Hareide.

Også klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er glad for at nullvekstmålet og byvekstavtalene trekkes frem:

– Byvekstavtalene skal bidra til at transportsystemene i byområdene utvikles på en miljø- og klimavennlig måte, med et godt tilbud for gående, syklende og reisende med kollektivtransport, sier Rotevatn.

Nullvekstmålet innebærer at klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk, og ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Nullvekstmålet følges opp gjennom byvekstavtalene.