DÅRLIG VEDLIKEHOLDT: – Det trengs en betydelig større pott for å hjelpe fylkene med å utbedre veiene, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Vil ha mer penger til veier:

NAF: – Nå må det bli vanlige veiers tur

– Mer nedbør og ekstremvær truer sikkerheten på veiene, og det haster med å sikre veinettet mot skred og ras, sier NAFs administrerende direktør Stig Skjøstad.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag la finansminister Jan Tore Sanner (H) fram det siste statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen. NAF reagerer skarpt på innholdet i budsjettet – eller snarere hva det ikke inneholdt:

– Nå må det bli vanlige veiers tur. Stortinget har bedt om en milliard i året til fylkesveiene. Senterpartiet og Arbeiderpartiet må finne friske midler når de skal behandle budsjettet, sier Stig Skjøstad i en pressemelding fra NAF.

Han mener at Norge mangler viktig klimasikring av veinettet, på grunn av den økende nedbøren.

– I stedet får vi en avgiftssmell til alle bilister, også elbilistene, sier Skjøstad.

– Trengs større pott

NAF skriver i pressemeldingen at forfallet på veiene vil øke med dette budsjettet, fordi hoveddelen av vedlikeholdsmidlene går til å hente opp etterslepet på tunnelsikring, og fordi regjeringen heller ikke satser nok på fylkesveiene.

Skal forfallet fjernes på fylkesveiene, koster det ifølge NAF over 70 milliarder kroner.

– Det trengs en betydelig større pott for å hjelpe fylkene med dette. Hvis fylkene ikke klarer å utbedre veiforfallet, mener vi staten må ta over ansvaret for disse veiene, sier Skjøstad.

Mener bompenger rammer usosialt

NAF anfører også at det ligger an til bompengerekord i 2022, selv om regjeringen vil bruke rundt en milliard på å nedbetale bompengegjeld i prosjekter utenfor byområder.

– Bompenger treffer hardest de som har minst fra før. Dagens ordning er slik at det nesten ikke bygges vei uten bompenger. Det er en utvikling vi advarer mot. Senterpartiet har lovet å kutte i bompengene, så her er våre forventninger høye, sier Stig Skjøstad.