PÅ TOHJULING: På landeveien, i fred og ro, går det ofte bra. Men ikke hvis underlaget er hullete asfalt.
PÅ TOHJULING: På landeveien, i fred og ro, går det ofte bra. Men ikke hvis underlaget er hullete asfalt.

Undersøkelse:

Én av to MC-førere har opp­levd farlige situasjoner på grunn av veifeller

Halvparten av alle MC-førerne har vært i en ulykke eller opplevd farlige situasjoner som følge av grus, hull eller andre «feller» på veien.

Publisert Sist oppdatert

15 prosent av alle MC-førere sier de har vært utsatt for en ulykke som skyldtes grus, hull eller andre mangler ved veien. 35 prosent har opplevd farlige situasjoner av samme årsak, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF.

– Dette er høye tall, og det er tall som bekymrer, sier Jan Harry Svendsen, ansvarlig for MC i NAF.

Stor etterslep

– Vedlikeholdsetterslepet på veiene våre er enormt. Dårlige veier kan skape trafikkfarlige situasjoner. Det er NAFs undersøkelse blant MC-førere en bekreftelse på, sier Svendsen.

Kostnaden for å dekke etterslepet er anslått til å være 100 milliarder kroner.

Dette bekymrer NAF, som krever at mer penger bevilges til veivedlikehold.

– Spesielt ansvar

– Veieierne, både kommuner, fylkeskommuner og staten, har et spesielt ansvar for å minimere risikoen for at motorsyklister og andre trafikanter opplever farlige situasjoner eller ulykker som en følge av forhold ved veien, sier Svendsen.

Farlige situasjoner i forbindelse med forbikjøring er det flest MC-førere oppgir å ha vært utsatt for – etter veifellene.

Har du vært utsatt noe av følgende når du har kjørt MC/Moped? (flere svar mulig)

Fare/ulykke prosent
Farlig situasjon som skyldes veifeller (grus i veibanen, hull osv.)35 %
Ulykke som skyldes veifeller (grus i veibanen, hull osv.)15 %
Farlig situasjon i forbindelse med forbikjøring19 %
Ulykke i forbindelse med forbikjøring7 %
Utforkjøring8 %
Sammenstøt med annet kjøretøy12 %
Ingen av disse50 %