REKKEVIDDEKRANGEL: Dommen fra Oslo tingrett er nå anket av Mitsubishi.

Godtar ikke tingrettsdom:

Mitsubishi anker dom om rekkevidde

Mitsubishi anker dommen etter at en kunde ble tilkjent prisavslag på grunn av for kort rekkevidde i Oslo tingrett.

Publisert Sist oppdatert

.– Vi anker dommen, skriver Rune Gjerstad, administrerende direktør for Mitsubishi i Motor Gruppen, i en tekstmelding til Motor

For snart tre år siden kjøpte en Oslo-mann en ny Mitsubishi Outlander etter at han ifølge ham selv så markedsføring hvor Mitsubishi Motors skrev at rekkevidden er opptil 54 kilometer.

Men bilen greide under en test ikke mer enn maksimalt 40 kilometer.

– Det er gitt uriktige og villedende opplysninger, konkluderte Oslo tingrett i sin dom fra i sommer.

Også Forbrukerklageutvalget, som behandler konflikter mellom forbrukere og selgere, har tidligere gitt kunden medhold.

– Gode ankegrunner

Kunden kjøpte bilen av merkeforhandleren Motor-Forum, og kunden krevde at hele kjøpet skulle heves, og at han skulle få tilbake pengene sine.

Det har han ikke fått gjennomslag for. Både Forbrukerklageutvalget og tingretten har gitt ham 20.000 kroner i prisavslag.

Mitsubishi er uenig i konklusjonene til tingretten.

– Vi er av den oppfatning at det er lagt uriktige faktiske forhold til grunn. Vi mener det er flere og isolert sett gode ankegrunner, skriver Rune Gjerstad i en tekstmelding til Motor.

Nå blir det opp til lagmannsretten å ta stilling til tvisten.

Men Gjerstad understreker at Mitsubishi ikke ønsker å ramme bilkunden.

– Dersom vi skulle vinne i lagmannsretten, ønsker vi å holde ham skadesløs, og ikke kreve saksomkostninger av ham. sier Gjerstad.

Mange misfornøyde

Selv om summen det nå krangles om er liten, kan dommen få konsekvenser for både bilforhandlerne, bilimportørene og kundene som kjøper ladehybrider og elektriske biler.

Mange elbilkunder og hybridbilkunder er misfornøyd med faktisk rekkevidde. I flere saker har NAF gått ut og krevd prisavslag på vegne av sine medlemmer. Det gjelder blant annet for Ampera-e-kunder og Polestar-kunder.

Men det er foreløpig svært få kjente tilfeller hvor bilforhandler har betalt ut eller blitt dømt til å betale ut prisavslag.

Ett av de få tilfellene er Renault Zoe-kunden som i Forbrukerklageutvalget fikk heve kjøpet.

Da Motor sjekket rekkeviddekonflikter i domstolene sist vinter, fant vi ingen slike saker i domstolene, og kun seks i Forbrukerklageutvalget.

Fem av de seks kundene som brakte konflikten inn for Forbrukerklageutvalget tapte.