FRITT FRAM ... FOR NOEN: Utenlandskregistrerte biler kan ofte kjøre gratis gjennom bomringer.

Selskapene mangler avtaler:

Mange turister i utenlandske kjøre­tøyer slipper bompenger

Siden 2021 har de regionale bompengeselskapene hatt problemer med å kreve inn bompenger fra utenlandskregistrerte kjøretøy som ikke har autopass.

Publisert Sist oppdatert

Det siste året utgjør verdien av disse over 200 millioner norske kroner samlet, ifølge tall Stavanger Aftenblad har hentet inn.

Årsaken til at selskapene har hatt problemer med å kreve inn bompenger fra utenlandsregistrerte biler, er at de ikke har tilgang til kjøretøyopplysninger i enkelte EU-land etter at et direktiv trådte i kraft i 2019.

Bompengeselskapet Ferde finansierer rundt 15 bompengeprosjekter i Rogaland, Vestland og Agder. De ønsker fortgang på arbeidet med å få tilgang.

– Det er særlig viktig at det snarlig kommer på plass avtaler med Tyskland, Polen og Nederland, mener Marit Husa i Ferde til avisa.

I 2021 inngikk de regionale bompengeselskapene en avtale med selskapet Park Trade om innkreving av bompenger fra utenlandske biler uten autopass, og det ble forutsatt at en samkjøring mot EUs kjøretøyregister Eucaris snart ville komme på plass.

Siden mai 2021 har Ferde bokført passeringsinntekter på utenlandskregistrerte kjøretøy til en verdi av 38 millioner norske kroner. Av disse er rundt 12 millioner norske kroner fakturert bileiere via selskapet.