IKKE MER UTREDNING, TAKK: Stortinget ber enda en gang samferdselsminister Knut Arild Hareide fjerne kravet om helseattest for eldre sjåfører.
IKKE MER UTREDNING, TAKK: Stortinget ber enda en gang samferdselsminister Knut Arild Hareide fjerne kravet om helseattest for eldre sjåfører.

Slutt på krav om helseattest:

– Det oppfattes som du trenerer vedtaket

I februar vedtok Stortinget å fjerne kravet om helseattest for eldre bilførere. Regjeringen svarte med en utredning. Nå vedtar Stortinget at regjeringen må gjøre som den har fått beskjed om.

Publisert

Et stortingsflertall med SV, Frp og Arbeiderpartiet har ivret for å fjerne det omstridte kravet til helseattest for eldre bilførere, og 9. februar ble vedtaket banket gjennom i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort».

Det gikk samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) straks i gang med å følge opp.

Det vil si: Han er så bekymret over effektene av dette at han gikk i gang med å utrede konsekvensene av å gjennomføre Stortingets vedtak.

Ikke bedt om utredning

Men tirsdag samlet Stortinget seg bak et representantforslag fra Bård Hoksrud og Tor Andre Johnsen i Fremskrittspartiet:

«Flertallet vil bemerke at Stortinget ikke har bedt om en utredning eller alternative reguleringer, men om at en unødig aldersdiskriminering i førerkortregelverket oppheves. En ny utredning av dette spørsmålet bare utsetter en nødvendig modernisering av førerkortregelverket som er til gunst for landets eldre.»

Flertallet påpeker at forslaget har vært til utredning, og mener «det er en solid faktabakgrunn for å kunne oppheve den diskriminerende helseattesten og raskt oppfylle Stortingets vedtak». Det nye vedtaket gir regjeringen frist til 1. august med å fjerne kravet.

Og flertallsrepresentantene er ikke udelt fornøyd med fremdriften. Bård Hoksrud, for eksempel:

– Samferdselsministeren beveger seg med sneglefart her. Det oppfattes som om statsråden trenerer saken.

Dét avviste Hareide bestemt.

– Jeg tar ingen omkamp om denne saken. Vi jobber med å få bort kravet så fort som mulig. Jeg skjønner at Stortinget er utålmodig, det er jeg også, sier Knut Arild Hareide.

«Vil gi flere drepte»

I en vurdering fra Hareide under forarbeidene til tirsdagens vedtak, unnlot ikke statsråden å gjenta sin bekymring.

– Jeg vil understreke at forvaltningens plikt etter forvaltningsloven og utredningsinstruksen til å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før det fattes vedtak, også gjelder for oppfølging av vedtak fattet av Stortinget, skriver Hareide – som tvertimot mener det vil være lovstridig å gjennomføre Stortingets vedtak uten videre.

– Det er sannsynlig at tiltaket vil medføre at vi får flere førere som kjører uten å oppfylle helsekravene, og at det vil gi flere drepte og hardt skadde på veiene våre, skriver samferdselsministeren.

– Det er tøft av samferdselsministeren å si at dette vil gi flere ulykker, kommenterte Sverre Myrli (Ap) under replikkordskiftet i Stortinget.

Hareide gikk ikke til felts for å forsvare den ordbruken.

Liten støtte

Under stortingsdebatten var det ellers ikke mye støtte å hente for utredningsbehovet.

– Statsråden har et halvt år på å effektuere Stortingets vedtak. Det burde være nok for en sak med kjent tematikk. Og det burde være greit å respektere Stortingets vedtak, sier Arne Nævra (SV).

Flere representanter påpekte under debatten at vedtaket på ingen måte innebærer et forbud for eldre mot å kjøre bil.

Ingen gjorde det tydeligere og mer engasjert enn Høyre-veteranen Nils Aage Jegstad (70):

– Det er gitt et inntrykk av at du mister sertifikatet når du er 80 år. Men det er jo ikke sånn. Hvis du er 80 år og mister sertifikatet, så er det fordi legen skjønner noe som du ikke skjønner selv. Du mister ikke sertifikatet fordi du blir 80, men fordi legen skjønner at du ikke kan kjøre. Du er selv den siste som forstår at du ikke kan kjøre.

PS: Selve voteringen i saken skjer først torsdag.

Stortinget behandlet også tre andre samferdelssaker tirsdag: Frp fikk ikke flertall for å avvikle prikkbelastningssystemet. Sp fikk ikke flertall for sitt forslag om å tillate at bestått førerkort klasse T og B skal gi rett til førerkort klasse BE, mens det heller ikke var flertall for å innføre førerkortklasse B1 for ATV-er for 16-åringer.