KOSTBART MØTE: En sjåfør som kjørte på et usikret kumlokk, får ikke dekket skadene på forsikringen.
KOSTBART MØTE: En sjåfør som kjørte på et usikret kumlokk, får ikke dekket skadene på forsikringen.

Tapte i klagenemnd:

Krasj med umerket, åpent kum­lokk kostet bilfører 76.000

En bilfører fikk ikke medhold i Finansklagenemda, da han krevde å få dekket skadene på bilen etter at den traff et åpent kumlokk som ikke var varslet eller sikret.

Publisert

Skadene på bilen er taksert til 76.000 kroner – og må dekkes av bileieren selv.

I en fersk kjennelse fra Finansklagenemnda, et bransjebasert klageorgan som behandler klager i bank- og forsikringssaker, blir det konkludert med at sjåføren ikke var aktsom nok – slik man plikter å være etter vegtrafikkloven.

Klagerens bil fikk skader da den traff et åpent kumlokk i forbindelse med at sjåføren skulle kjøre ut fra en parkeringsplass.

Ingen sikring

Lokket var løftet av fordi det pågikk arbeid med å føre frem en fiberkabel fra kummen til en bygning like ved. Det var ingen sikring eller merking. Finansklagenemnda har ikke vurdert hvilke regler som gjelder for sikring, og nemnda har ikke fått presentert dokumentasjon på at kumlokket burde være sikret ifølge regler og forskrifter.

Forsikringsselskapet Codan avviste ansvar for det som hadde skjedd, og viste til at den manglende sikringen ikke var uaktsom.

Satte opp bukker etterpå

Det fikk gehør hos klagenemnda – som støttet seg på vegtrafikklovens absolutte grunnregel, paragraf 3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Dagen etter hendelsen ble det satt opp bukker rundt kummen, men nemnda mener ikke det er en erkjennelse av ansvar.

Det er «en naturlig reaksjon etter en skade å sikre bedre», mener Finansklageutvalget.