Kan komme til Norge:

Kjører på Autobahn uten å holde i rattet – helt lovlig

Selvkjøring er kanskje litt nærmere enn du tror. Det er full anledning til å slippe Ford-rattet så lenge du vil, i tett trafikk og høy fart, på tyske motorveier. Allerede nå.

Publisert Sist oppdatert

KÖLN (Motor): Vi har prøvd. Og ja, det var rart. Til og med veldig rart, i hvert fall innledningsvis. 

Vi måtte nesten konsentrere oss om å la hendene ligge i fanget, reflekser og vaner strittet imot. 

Der vi først forlot mindre veier og kjørte inn på Autobahn, var det bare to filer. Bakfra kom det biler i 200 km/t. Det hele ble litt hektisk. 

Men så fort det åpnet seg med tre og fire filer, og vi aksepterte at venstresiden tilhører de travleste, var det nesten skummelt enkelt å være med på leken: Vi lente oss litt tilbake, trakk hender og føtter til oss, og stolte på bilen. Assosiasjonen tog dukket opp.

– Poenget er at det skal bli mer avslappende å kjøre, sier Pradeep Nold, ansvarlig ingeniør for Bluecruise i Europa.  

Nesten hele Autobahn

Det er ingenting overdrevet ved det du har lest så langt: 

I hastigheter opp til 132 km/t er det lov å la bilen svinge, bremse og akselerere av seg selv på hele 98 prosent av Autobahn-nettet. 

Så fremt du har det rette utstyret og holder øynene på veien – for det aller meste. 

Det rette utstyret i denne sammenhengen er en Ford Mustang Mach-E, utstyrt med abonnement på det Ford kaller Bluecruise. 

Teknologien er egentlig velkjent. De fleste som eier eller har prøvekjørt en moderne bil, har fått med seg muligheten til å skru på selvstyring som et ekstra sikkerhetslag. Men der vi med våre biler på norske veier får kjeft i form av lyder, blinking og tekst hvis vi tar hendene fra rattet i mer enn noen sekunder, slipper Bluecruise-abonnentene disse advarslene. 

Bilen bare kjører videre.

Systemet må være bra nok

Selvkjøring

  • Nivå 0: Sjåføren gjør alt selv.
  • Nivå 1: Bilens elektronikk gjør inngrep i kjøringen, for eksempel ved å få den til å akselerere, redusere farten, eller gi små styreutslag. Adaptiv cruisekontroll er et godt eksempel.
  • Nivå 2: Bilen kombinerer langt flere funksjoner, som å styre samtidig som den øker eller reduserer farten. Automatisk parkering er også et typisk eksempel på nivå 2. 
  • Nivå 3: Bilen kjører selv under visse idelle forhold, som en ganske rett motorvei med gode markeringer av kjørefelt. Men sjåføren må være parat til å gripe inn.
  • Nivå 4: Bortsett fra i spesielle tilfeller, som ekstremvær, fikser bilen all kjøring. Men sjåfør må likevel være forberedt på å ta over kjøringen.
  • Nivå 5: Rattet blir borte. Det er bare å sette seg inn og gi beskjed om hvor du skal.

Forskjellen ligger i en undersøkelse og godkjenning av kvaliteten på systemet. I april ble Ford den første bil­produsenten som fikk offentlig klar­signal for denne typen selv­kjøring på europeisk jord, da i Storbritannia. 

I august ble det gitt grønt lys i Tyskland. Spania har også kommet til. I tillegg finnes det etter hvert BMW- og Mercedes-Benz-eiere med omtrent de samme mulighetene.

TEKNO-ANSVARLIG: Pradeep Nold, Fords sjefingeniør for Bluecruise i Europa.

Ingen ulykker

Selvkjøringsnivået kalles ofte «hands off, eyes on». På den  kjente skalaen (se faktaboks) havner Bluecruise-systemet på «2 pluss», ifølge Ford. Altså litt bedre enn fartsholder pluss styrehjelp. 

– Vi har testet dette med rundt 200.000 biler i USA i over to år nå, forteller utviklingsingeniør Nold.

– Har det vært noen ulykker?

– Nei, ingen. Det har vært noen hendelser, men ingen som skyldes Bluecruise. 

– Og det viste seg at ingen av førerne misbrukte systemet, tilføyer Nold.

Men selvsagt er det noen begrensninger. Den viktigste: Øynene på veien. Forden sier selv ifra hvis den ikke er fornøyd med deg i så måte, etter noen sekunder. Kameraer, som ser rett gjennom eventuelle solbriller, følger med på hvor blikket er festet. 

FIFFIGHET: Når bilen passerer en lastebil, legger den seg automatisk litt til venstre i feltet (se skjermen), fordi det er slik folk pleier å kjøre.

Begrensninger

Det er også noen premisser som må være oppfylt:

● Bilen er nødt til å registrere vei­merkingen. Et regnskyll kan være nok til at du blir bedt om å gripe rattet. Snøfall vil antakelig alltid være ens­betydende med at du må styre manuelt.

● Tunneler er heller ikke systemet veldig glad i. Selv på Autobahn finnes det dessuten noen få svinger som er for krappe. Det er disse to faktorene som utgjør mesteparten av de manglende to prosentene på det tyske motorveinettet, såkalte «red zones».

● Områder med bomstasjoner vil også være unntatt, av åpenbare grunner.

I tillegg er altså dette en abonnementstjeneste, som per nå koster 25 euro i måneden i Tyskland. 

Til Norge ...?

Motor opplevde Bluecruise som en forsiktig medsjåfør. Vi ble rett som det var bedt om å ta over, stort sett av forståelige grunner. Så ja, konklusjonen er at vi følte oss trygge. 

Det bør likevel nevnes at tiden fra man tar øyene bort fra veien til advarselen melder seg, er på rundt fem sekunder. I 132 km/t betyr det at over 180 meter er passert. Og det er bare en advarsel, det tar mer tid før bilen forlanger at du tar over, eller eventuelt stopper. 

ALT DETTE? Pradeep Nold med veinettene der Ford ser Bluecruise-muligheter.

Men underveis i dette forløpet fortsetter den selvsagt å ta hensyn til all trafikk rundt seg – så nær som biler som kommer bakfra.

Bluecruise kan tas i bruk på alle Forder med ansikts­overvåkning, i Norge skulle det bety rundt 70 prosent av landets Mach-E-er. Det er også rimelig å anta at det vil komme på F-150 Lightning, siden denne modellen allerede har muligheten i USA.

Men vil vi se dette her i landet? Kanskje! Ford jobber i hvert fall med saken. 

– Vi må forholde oss til at myndighetene har det siste ordet her, men rent teknisk er vi tilnærmet klare for Norge, sier Anne Sønsteby, informasjonsdirektør i Ford Motor Norge.

I så fall vil det antakelig dreie seg om strekningen fra Svinesund og nordover til Hamar, samt deler av E18 på vestsiden av Oslofjorden i retning sørover, i første omgang.

Om norske bileierne oppfatter Bluecruise som nyttig, i et land der lett snøføyke sannsynligvis vil sette systemet ut av spill, gjenstår å se. Ikke desto mindre har Ford store ambisjoner – se bildet av produsentens foreløpige kartlegging av europeiske veier med Bluecruise-potensial.