HØYTID OG SMÅSKADER: Se hvor faren for steinsprutskader er størst.

Her kommer skadene:

Hvor i Norge er det mest steinsprut?

Se kartlegging, basert på forsikringstall.

Publisert Sist oppdatert

Viken og Oslo er områdene der det er størst fare for å skade biler med steinsprut nå. Dette melder forsikringsselskapet If, som har publisert en fylkesvis oversikt i forkant av påskeutfarten – jevnfør tabell under.

If opplyser at flere kommuner melder om «strørekorder» denne vinteren. Blant annet skal Skien kommune ha brukt 6000 tonn grus i løpet av de siste månedene.

Men det er ikke nødvendigvis større grusmengder som gjør biler i Oslo og Viken mest utsatt.

– En god del av forklaringen er at det går mange motorveier med parallelle kjørefelter og påkjøringsfelter gjennom disse fylkene. Steinsprut skjer gjerne når en bil passerer deg, og en grusbit eller en småstein blir slynget av dekket mot din bil av den som kjører forbi, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

For vestlandsfylkene på bunnen av oversikten gjelder det motsatte – færre veier med parallelle felter, i tillegg til generelt lavere trafikk.

Tabellen viser skadefrekvens – et tall på hvor ofte skader inntrer per forsikring.

Steinspruttoppen i Norge, fylkesoversikt

Fylke Sannsynlighet for steinsprut / år
Oslo9,8 prosent
Viken9,5 prosent
Trøndelag7,8 prosent
Innlandet7,4 prosent
Vestfold og Telemark7,3 prosent
Troms og Finnmark5,4 prosent
Agder5,3 prosent
Rogaland4,8 prosent
Nordland4,6 prosent
Møre og Romsdal4,0 prosent
Vestland3,9 prosent

Kilde: Forsikringsselskapet If

PS: If er ikke det eneste forsikringsselskapet som ønsker å advare bilistene i forkant av påskeutfarten. Fremtind er bekymret for førere som legger om til sommerdekk for tidlig, mens Frende minner om fredag i palmehelgen – høytidens verste kollisjonsdag.