ØKER GAPET: Dyrt drivstoff gjør det enda vanskeligere å bytte til en lavutslippsbil som er billigere i drift, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard.
ØKER GAPET: Dyrt drivstoff gjør det enda vanskeligere å bytte til en lavutslippsbil som er billigere i drift, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard.

En av tre kjører mindre:

Høye drivstoffpriser forsterker elbil-forskjeller

Rekordhøye priser på bensin og diesel påvirker nordmenns kjørevaner. Og forsterker forskjellene.

Publisert

Det viser tallene fra en landsrepresentativ undersøkelse som Norstat har gjort for NAF. 1103 personer som eier eller disponerer bil er spurt.

– De høye drivstoffprisene forsterker forskjellene: de med høyest inntekt planlegger å gå over til elbil, mens lavinntektsgruppene må kjøre mindre, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Én av tre (34 prosent) svarer at de kjører mindre enn før på grunn av de høye drivstoffprisene, og andelen er størst i gruppene med lav inntekt.

I de tre laveste inntektsgruppene er det mellom 40 og 45 prosent som har kuttet ned på kjøringen, mens i gruppene med inntekt fra 600 000 og oppover er mellom 21 og 14 prosent som svarer det samme.

Blant de med de laveste inntektene, er det også færrest som oppgir at de har bestemt seg for å gå over til elbil.

– For mange er en elbil rett og slett ikke innen rekkevidde, selv om de gjerne skulle byttet. De med lavest inntekter er mindre grad sikre på at de får byttet til elbil. Fordi de høye prisene på bensin og diesel skaper press i økonomien, blir det enda mindre handlingsrom til å ta kostnaden ved å kjøpe ny bil, sier Handagard i en pressemelding.

Slik er svarene i undersøkelsen:

Hvordan har prisnivået på drivstoff påvirket din holdning til neste bilkjøp?

Spørsmål Totalt Inntekt >-200 200-400 400-500 500-600 600-700 700-800 800-1000 Over 1000
-1103 spurte71205156197104836444
Vi vurderer elbil17 %18 %11 %16 %16 %19 %23 %18 %25 %
Bestemt for elbil9 %4 %4 %10 %12 %11 %11 %16 %12 %
Bensin/diesel m lavere forbruk7 %11 %10 %7 %8 %7 %5 %5 %2 %
Bytter til bildeling1 %3 %1 %002 %1 %3 %0
Kjører mindre, samme bil34 %40 %45 %39 %28 %21 %24 %21 %14 %
Annet9 %4 %7 %9 %11 %13 %11 %11 %7 %
Er upåvirket av prisene23 %20 %23 %18 %27 %28 %25 %28 %40 %
Totalt100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %

PS: Inntekt er oppgitt som personlig inntekt før skatt, tall i 1000 kr.

Har muligheter

NAF mener regjeringen har mange muligheter for å lette situasjonen:

– Det er flere grep som kan tas for å hjelpe folk gjennom denne skvisen. Ett grep er å komme bensin- og dieselbilistene i møte med støtteordninger eller kutt i drivstoffavgiftene. Et annet grep er å skrote avgifter som gjør det dyrere å kjøpe brukt elbil. Vi mener omregistreringsavgiften på brukte elbiler er en slik avgift som bør fjernes, sier Handagard.

På landsbasis svarer én av fire (26 prosent) at de har bestemt seg for, eller vurderer å bytte til elbil.

Blant de med inntekter over 700 000 kroner i året, er andelen betydelig høyere; 34 prosent blant de med inntekter fra 700 000 og opp til 1 million i året, og 37 prosent blant de med de høyeste inntektene (over 1 million).

– Fra før vet vi at det er flere som eier elbil i gruppene med høyere inntekt. Vi frykter at det blir enda vanskeligere for folk å bytte til en bil som er billigere i drift og med lavere utslipp med de ukontrollerte energiprisene vi nå ser. Det haster å få på plass tiltak mot de høye drivstoffprisene, sier Handagard.