BOMSTASJON: I Gamlebyen, Oslo.

Vil varsle ved eierskifte:

Lover å fjerne bompengefelle

I løpet av året håper Fremtind Service å ha på plass en løsning hvor bilselgerne blir varslet ved salg.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg blir veldig skuffet hvis vi ikke klarer å få denne løsningen på plass i løpet av 2023, sier kommersiell direktør Svein Skovly i Fremtind Service.

Mandag skrev Motor om Eva Næsje, som i over tre år betalte nesten 9000 kroner urettmessig i bompenger for bilen hun solgte i 2019.

Næsje er ikke alene. Motor har skrevet flere artikler om andre bilselgere som har havnet i samme situasjon.

– At selger av en bil risikerer å hefte for kjøpers bom- og ferjepasseringer hvis avtalen ikke sies opp, er trolig det største smertepunktet i hele innkrevingssystemet, vedgikk kommersiell direktør Svein Skovly overfor Motor i fjor, da vi skrev om Eidar Grande Vollan, som hadde betalt bompenger på sin gamle bil i hele seks år.

Samarbeider

Nå kan det se ut som om bompengefella snart blir fjernet for godt.

Utstederselskapene, altså firmaene som leverer ut bompengebrikker og krever inn bompengene, samarbeider med Statens vegvesen om innføring av en løsning hvor bompengeavtalen automatisk sies opp når man bytter inn eller selger bilen.

Ansvarlig seksjonsleder i Statens vegvesen, Bjørn Roar Eriksen, har selv opplevd privat hvor tungvint det er i dag.

Personlig erfaring

Da han byttet bil for ca. to år siden, opplevde han at nesten alt skjedde automatisk, også oppsigelsen av forsikringen på bilen han solgte.

Det eneste som ikke fungerte, var oppsigelse av bompengeavtalen. Det måtte han gjøre manuelt.

Nå jobber han med en automatisert løsning, som gjør at hverken han eller andre skal gå i bompengefella.

– Vi har nå flere løsningsforslag som vurderes. Målet er å ha det på plass så snart som mulig. I løpet av 2024 er realistisk, sier han.

BOMPENGESJEF: Svein Skovly.

Midlertidig løsning

Fremtind Service er det største utsteder­selskapet av bom­brikken Autopass. De er med på arbeidet, sammen med de øvrige fem utsteder­selskapene.

– Automatisering krever både teknisk utvikling og regulatoriske endringer. Det tar nødvendigvis litt tid, sier Svein Skovly i Fremtind Service.

I påvente av en felles løsning, jobber derfor det største utstederselskapet med en egen midlertidig løsning, hvor kundene varsles om at de må si opp bompengeavtalen når bilen selges eller byttes inn.

– Dette vil ikke fjerne problemet, men det vil dramatisk redusere konsekvensene, sier Skovly. Han håper den midlertidige løsningen er klar i løpet av 2023.

Han understreker at han synes det norske Autopass-systemet er kanskje det beste bompengesystemet i verden.

– Automatisering av eierskifter er noe av det viktigste vi kan gjøre for å løfte det enda noen hakk, sier han.