VANSKELIG: Etter at Fisker lanserte Ocean-modellen i fjor har lite gått som selskapet håpet.

Trenger penger:

Fiskers håp om samarbeids­avtale har strandet

Elbilprodusenten Fisker har behov for mer penger, en mulighet var å samarbeide med en stor bilprodusent.

Publisert

Den amerikanske bilprodusenten Fisker har den senere tiden vært i samtaler med Nissan.

På mandag melder Fisker at samtalene med tanke på et potensielt samarbeid har blitt avsluttet.

Som en følge av dette falt Fisker-aksjene med 29 prosent, til 8 cent tidlig mandag. Handel med aksjene i selskapet har vært stoppet i påvente av en kunngjøring, melder Automotive News.

Bruddet i samtalene skal ha ført til at selskapet har søkt etter strategiske alternativer, inkludert restruktureringer i eller utenfor retten og kapitalmarkedstransaksjoner.

Klarer ikke å betale

– Jeg kan ikke si det om det er neste uke eller neste år, men det er uunngåelig, sier Thomas Hayes, styreformann i hedgefondet Great Hill Capital, om sjansen for at selskapet vil søke om konkursbeskyttelse.

Uten en samarbeidspartner som kan tilføre kapital, sier Fisker at de ikke vil være i stand til å oppfylle betingelsene som skulle skaffet dem inntil 150 millioner dollar i finansiering. Fisker klarte heller ikke å betale det siste avdraget på et større lån selskapet har.

Automotive News skriver at det har vist seg vanskelig for oppstartsfirmaer som driver med elbiler, å bringe inn friske penger. Problemet for slike selskap er at de har lav produksjon, som gjør at det ikke kommer inn nok penger. Alt dette i konkurranse med etablerte konkurrenter og vanskelige økonomiske tider.

Fisker leverte 3818 eksemplarer av Ocean-modellen i fjerde kvartal av 2023, totalt 4929 i hele kalenderåret. 316 av disse er levert i Norge, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikkken.

Problemene har ikke bare vært en lav leveringsfrekvens. Mange av bilene som har blitt levert har slitt med feil.

Trenger pengene selv

Fiskers aksjer har falt mer enn 90 prosent i verdi i år. Blant annet som en følge av de satt produksjonen av Ocean på pause i seks uker fra 18. mars.

Årsaken til at det ikke ble noen avtale med Nissan, skal ifølge Automotive News henge sammen med at Nissans umiddelbare prioriteringer er å forbedre effektiviteten i sitt eget leverandørnettverk i overgangen til elektrifiseringen. 

Det Fisker trengte i stor grad, var frisk kapital, mens Nissan selv skal bruke store summer på å rigge selskapet i det elektriske skiftet.