GRØNNERE PÅ E39: EU-parlamentet går inn for å redusere utslippene fra tungtransporten med 90 prosent innen 2040.
GRØNNERE PÅ E39: EU-parlamentet går inn for å redusere utslippene fra tungtransporten med 90 prosent innen 2040.

Enighet i EU-parlamentet:

Krever kraftige utslippskutt i tungtransporten

EU-parlamentet går inn for å kutte utslippene i tungtransporten med 90 prosent innen 2040. Fra 2030 skal alle nye bybusser være elektriske.

Publisert

Tirsdag gikk forslaget som setter nye utslippsstandarder for lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy gjennom i parlamentet.

Parlamentarikerne går inn for å kutte utslippene med 45 prosent innen 2030, 65 prosent innen 2035 og 90 prosent fra 2040.

– Tungtransporten står for en firedel av alle utslippene innen transportsektoren, sier Bas Eickhout fra De grønnes partigruppe i parlamentet.

Utvider reguleringen

Dagens regulering blir nå utvidet til også å omfatte semitrailere, store og mindre lastebiler, bybusser og andre former for tunge kjøretøy, opplyser han.

Etter en opphetet debatt om hva slags drivstoff som skal defineres som karbonnøytrale, ble parlamentet enige om at definisjonen skal omfatte både bidrivstoff, hydrogen, e-drivstoff.

Det blir anslått at tiltaket vil hindre at mer enn 1,8 milliarder tonn CO2 blir sluppet ut i atmosfæren.

Militære kjøretøyer, brannbiler og andre offentlig tjenestekjøretøyer får unntak fra regelverket.

Kun elbusser i byer

Derimot må alle nye bybusser være utslippsfrie, det vil i praksis si elektriske, fra 2030.

– Byer som har investert i biodiesel og infrastruktur rundt dette, får fem års utsettelse, opplyser Eickhout.

EU-parlamentet skal nå forhandle med Ministerrådet før et endelig vedtak er på plass.

Når det er klart, starter prosessen med å innføre regelverket i Norge. Transport er et av virkeområdene i EØS-avtalen.

(©NTB)