GLEDER SEG: – Oppløftende tall, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Én drept i trafikken:

Endelig en måned med oppløftende ulykkestall

Etter to år med en urovekkende utvikling, var det historisk få som forulykket i trafikken i februar. For 10 år siden døde 14 personer i februartrafikken, i år døde én.

Publisert

Årets tall er fire færre enn i fjor, og det laveste antall drepte i februar noen gang. Så langt i år er fem drept i trafikkulykker på norske veier.

Dette viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen.

Februar er en måned med svært varierende dødstall i trafikken., skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

For 10 år siden var det 14 drepte på veiene i februar, og året etter var det syv, men aldri har det vært like få som i år.

– Det er en oppløftende start på året for oss som jobber med trafikksikkerhet, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. 

Én for mye

– Én drept i februar, er fortsatt én for mye. Og fem drept i årets to første måneder, er fortsatt fem for mange. Men ser vi bort fra 2022, med pandemi på starten av året, har det aldri vært færre trafikkdrepte når vi skriver 1. mars, sier hun.

Det er alt for tidlig å konkludere med hva som har bidratt til færre ulykker i år, men Ranes sier at mye og krevende vintervær kan være noe av forklaringen.

- Trafikantene har vært gode til å tilpasse farten etter forholdene denne vinteren, og har tatt det med ro eller holdt seg hjemme når været har vært som verst. Min bønn til trafikantene er derfor å fortsette sånn, sier Guro Ranes.