BRANN-DRAMA: Fra den store brannen på Stavanger lufthavn Sola i 2020.

Brannvesenets oversikt:

Så sjelden brenner elbilene

Elbiler brenner langt sjeldnere enn diesel- og bensinkjøretøy, viser tall fra landets brannvesen. – Du bør i veldig liten grad frykte elbilbranner, sier ekspert.

Publisert

Mange er redd elbilbranner, spesielt under lading. Men frykten er trolig langt på vei ubegrunnet.

I 2019, 2020 og så langt i 2021 har det vært totalt 2334 branner i kjøretøy som går på diesel- og bensin. I samme periode har det vært 59 branner i elektriske kjøretøy, viser tall Motor har hentet inn fra Brannstatistikk.no.

Dit rapporterer landets brannvesen detaljert om alle branner.

Elbilbrannene utgjør bare to prosent av brannene i kjøretøy i Norge.

Andelen er dermed langt lavere enn elbilandelen på veiene. I 2020 var ni prosent av alle personbiler, varebiler og lastebiler en elbil, ifølge Statistisk sentralbyrå.

De 340.000 elbilene som var på veiene i 2020 utgjør altså bare to prosent av brannene i kjøretøyene.

Sjelden batteribrann

– Elbiler brenner sjelden, og i vesentlig mindre grad enn bensin- og dieselbiler, sier senioringeniør Kjetil Solberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og legger til:

– Vi ser også at når elbiler brenner, brenner det som oftest i interiør og plast, og sjelden i batteriet.

– I hvor stor grad bør man frykte brann i elbil?

– I veldig, veldig liten grad.

Han minner om at en del av årsaken til få branner kan være at gjennomsnittsalderen på elbiler fortsatt er langt lavere enn på benin- og dieselkjøretøy.

– Men vi vet ikke om det er slik.

Færre i Sverige

Brannvesenets tall viser også at bare én prosent av de 2334 brannene i kjøretøy de siste to og et halvt årene har skjedd i hybridbiler.

Det kan være et for lavt tall, fordi brannfolkene på åstedene kanskje ikke er klar over at mange diesel- og bensinbiler også har elektrisk motor, og er hybrider.

Fire prosent av kjøretøybrannene er ikke kategorisert med drivstofftype.

Også svenske myndigheter melder om færre branner i elbiler enn i fossilbiler, skriver svenske Vi Bilägare. Andelen branner er ca. 40 prosent høyere i kjøretøy på andre drivlinjer enn helelektrisk, viser tall fra MSB, som er tilsvarende DSB i Norge.