UTBREDT – STORT SETT: Det er snart like mange ladestasjoner som bensinstasjoner i Norge. Men noen steder er det langt mellom stolpene.

55 kommuner får Enova-støtte:

Disse 15 kommunene vil fortsatt mangle hurtigladere

Antallet kommuner uten hurtiglader for elbil fortsetter å synke. Et nytt Enova-tiltak betyr at bare 15 gjenstår. Men over halvparten av disse søkte ikke engang om støtte.

Publisert Sist oppdatert

Med 100 millioner kroner fra felleskassa utlyste Enova i vår en konkurranse for utbygging av ladetilbudet over det ganske land. 70 av 162 søknader fikk støtte. Det gir 58 nye hurtigladere, 11 normalladere i områder uten fast veiforbindelse og etablering av en normallader ved fjellovergang.

– I dag er det over 1100 hurtigladestasjoner med over 4000 ladepunkter her i landet. Med 70 nye stasjoner blir det enda enklere å kjøre elbil i Norge, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.

Stolpene skal på plass i løpet av det kommende året.

– Kommunegrenser i seg selv er ikke et godt mål for behov for ladeinfrastruktur, men kommuner som har manglet hurtiglader har hatt en fordel i konkurransen, sier Nakstad.

Dermed er det 15 kommuner igjen som mangler hurtiglader, men åtte av disse valgte heller ikke å søke om Enova-midler. Dette er kommunene som fortsatt er uten offentlig tilgjengelig ladetilbud:

  • Utsira, Fedje, Hareid, Nesna, Lurøy, Træna, Skiptvet, Gjerdrum, Sør-Fron, Birkenes, Tjeldsund, Sørreisa, Hasvik. Inderøy og Lierne.

Irrelevant

Elbilene utgjør nå mesteparten av nybilsalget i alle landets fylker, selv om et blandet tilbud av hurtigladere har vært en hemsko i mange områder. Myndighetene tolker Nakstads tall som et bevis på at dagens politikk virker.

– Det er bra at markedet tar unna det meste. Vi har en etterspørselsdrevet utbygging av ladeinfrastrukturen – uten støtteordninger. Men det er likevel behov for støtte noen steder der markedet ikke løser utfordringen, og med denne utbyggingen fjernes det siste hinderet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Argumentet «elbil passer ikke hos meg» er herved erklært irrelevant, sier han – med et smil.

Mer enn pumpet

Statsråden gleder seg over at antallet ladestasjoner snart overgår antallet bensinstasjoner, vel vitende om at det forholdet bare vil endres ytterligere etter hvert som bilparken skiftes ut.

Men apropos bensinstasjoner:

– Folk som skal ha seg elbil, tror at ladestasjoner er en ny type bensinstasjon. Men de som har elbil, vet at det er et sted du drar innom som snarest når du reiser langt, sier Espen Barth Eide.

Klikk på denne lenken for å se Enovas kart over hurtigladestasjoner.