TRYGGEST: Trafikk er tett på Dam i sentrum av Amsterdam, men ingen steder er veiene tryggere enn i Nederland.
TRYGGEST: Trafikk er tett på Dam i sentrum av Amsterdam, men ingen steder er veiene tryggere enn i Nederland.

Norge på topp 3:

Dette er landet med verdens tryggeste veier

Verdens tryggeste veier finner du i N… Nei, ikke Norge. Men Nederland, ifølge en ny undersøkelse.

Publisert

Det er det amerikanske bildelingsselskapet Finn som står bak undersøkelsen, som er gjort blant OECD-land og stater som scorer minst 8 på HDI-indeksen, som FNs utviklingsprogram har laget for å måle lands gjennomsnittlige utvikling på nøkkelområder som forventet levealder, inntekt og utdanning.

Basert på sju hovedkriterier har de listet opp 27 nasjoner (land uten komplett data i alle kategorier er utelatt).

Norge scorer ikke best på noe, men samlet godt nok til en 2.plass på lista – bak Nederland.

Her er listen:

Nr Land Trafikkdrepte pr 100.000 Veikvalitet Trafikkmengde Beltebruk Trafikkdrepte påvirket av alkohol Fartsgrense by Fartsgrense motorvei Veisikkerhet
1Nederland3,986.489.496 %11 %50 km/t130 km/t7,89
2Norge2,124.592.695 %13 %50 km/t110 km/t7,47
3Sverige3,145.398.297 %24 %50 km/t120 km/t7,42
3Estland4,464.784.095 %10 %50 km/t120 km/t7,42
5Spania3,915.7105.288 %12 %50 km/t120 km/t7,20
6Storbritannia3,214.9133.898 %13 %60 km/t112 km/t7,09
6Finland3,895.382.694 %24 %50 km/t120 km/t7,09
8Island2,054.188.990 %14 %50 km/t90 km/t7,03
9Tyskland3,785.3105.198 %7 %50 km/t447 km/t6,98
10Japan3,66.1133.795 %6 %60 km/t120 km/t6,71
----------
23Malaysia22,485.3168.448 %0 %60 km/t110 km/t4,07
24Mexico12,784.5175.459 %20 %50 km/t110 km/t3,96
25Hellas8,314.6133.172 %25 %50 km/t130 km/t3,85
26USA12,675.5152.290 %29 %89 km/t137 km/t2,53
27Argentina14,063.6175.044 %17 %60 km/t130 km/t1,65

Dataene er hentet fra følgende kilder: WHO (veidrepte, beltebruk og alkoholpåvirkede drepte), The Global Economy (veikvalitet), Numbeo (trafikkmengde) og Wikipedia (fartsgrense). Alle data ble sortert på en skala fra 1 til 10 i hver kategori, og deretter er det beregnet et gjennomsnitt.

NORSKTOPPEN: Norge scorer jevnt bra, men svakt på blant annet veikvalitet.
NORSKTOPPEN: Norge scorer jevnt bra, men svakt på blant annet veikvalitet.

Lav aldersgrense

De farligste veiene blant landene på listen finner vi altså i Argentina, der setebeltebruk og veikvalitet er lav, mens trafikkmengden er høy.

USA kommer også ekstremt dårlig ut – med mange alkoholrelaterte trafikkdødsfall og høye fartsgrenser. Trolig bidrar også svært lav aldersgrense for førerkort, helt ned til 14 år i enkelte delstater, til tallene.

Ifølge statistikken er det minst sannsynlig at du omkommer i en ulykke på en islandsk vei, selv om (de få) veiene i landet ofte er i ganske enkel forfatning.

INGEN FRI FART: Island har lave fartsgrenser. Selv på øyas få motorveier, er maksgrensen 90 km/t.
INGEN FRI FART: Island har lave fartsgrenser. Selv på øyas få motorveier, er maksgrensen 90 km/t.

Island har 2,05 trafikkdødsfall per 100.000 mennesker, mens Norge som er nærmest på denne lista har 2,12.

Sveits på tredjeplass har 2,25, fulgte av Irland på 3,13 og Sverige på 3,14.

Arabisk bunn

Det globale gjennomsnitt er på 8,57 trafikkdødsfall på 100.000 mennesker.

I den nedre delen av denne oversikten er Saudi-Arabia på en dyster sisteplass – med 35,94 trafikkdrepte per 100.000 innbyggere. Thailand har 32,21, mens Malaysia på tredjeplass 22.48.

Saudi-Arabia og Thailand er ikke på den samlede oversikten fordi det mangler data i enkelte kategorier.