PÅKJØRSEL BAKFRA: Denne typen kollisjoner bidrar førerstøttesystemer til å unngå. Bildet er tatt i USA, men er en ren illustrasjon.

Markant forskjell:

Nødbrems halverer risikoen for å kjøre på noen bakfra

Biler med avansert sikkerhetsutstyr kommer klart best ut i en ny, stor undersøkelse.

Publisert

Kjøretøy som er utstyrt med kollisjonsvarsling og automatisk nødbrems, treffer andre biler bakfra langt sjeldnere enn andre – temmelig nøyaktig halvparten så ofte.

PARTS

PARTS er forkortelse for The Partnership for Analytics Research in Traffic Safety, et samarbeid mellom bilprodusenter og USAs høyeste organ for trafikksikkerhet, NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration.

Det viser den største undersøkelsen som noen gang er foretatt av bilprodusenter og amerikanske myndigheter i samarbeid, under paraplyen PARTS (se faktaboks).

Svært mange kjøretøy

Bilprodusentene er Honda, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Stellantis, Subaru og Toyota.

Ergo er tallmaterialet mildt sagt godt: 47 millioner kjøretøyer laget i 2015–2020 er inkludert, og dataene fra produsentene ble koblet med 12 millioner politirapporterte kollisjoner i 13 amerikanske stater.

Undersøkelsen ble gjennomført av en uavhengig tredjepart, den idelle organisasjonen MITRE.

– Denne teknologien er på vei til å bli standardutstyr og vil bidra til å redusere både personskader og dødsulykker, sier Tim Czapp, styremedlem i PARTS og Stellantis-sjef med sikkerhetsansvar.

Positivt for utforkjøringer

Undersøkelsen viser at automatisk nødbrems fungerer bra under de aller fleste omstendigheter, også når veier, vær- eller lysforhold ikke er ideelle.

Uten å vise til tall, fremholder dessuten PARTS at filassistanse – utstyr som gjør at bilen holder seg i midten av kjørefeltet, og i hvert fall ikke krysser over i et annet – bidrar til trafikksikkerhet.

De viser her til en reduksjon i antallet alvorlige ulykker der kun ett kjøretøy er involvert, altså hovedsakelig utforkjøringer.

Mulig med for høy tillit

I Norge er det registrert en økning på 10 prosent i bilskader frem til oktober i år, og i den sammenhengen sier en representant for Tryg forsikring at norske førere har en tendens til å skylde på bilene.

– Når vi leser deres forklaringer i skademeldingene, er det gjentakende at de stoler for mye på datasystemene i bilene, sier han.

Den saken kan du lese nederst her.

Men merk at du neppe kan sammenlikne disse funnene direkte med undersøkelsen fra USA. I sistnevnte er bare politirapporterte kollisjoner inkludert, altså hendelser av relativt alvorlig art.

PS:

Ford skal være på vei inn i PARTS-samarbeidet. Automotive News registrerer at dette ikke gjelder Tesla, som er under etterforskning etter autopilotulykker.